ค้นหา

การรองรับตลับลูกปืนที่เหมาะสมสำหรับห้องเกียร์ทุกแบบ

การเพิ่มพิกัดกำลังไฟฟ้าเมกะวัตต์จำเป็นต้องใช้ห้องเกียร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความจุสูงขึ้น สภาพการใช้งานของตลับลูกปืนในห้องเกียร์กังหันลมไม่สามารถเปรียบเทียบกับสภาพการทำงานของตลับลูกปืนแบบอุตสาหกรรมได้

ความท้าทายสำหรับชุดรองรับตลับลูกปืน
 • แรงไดนามิกที่สูงกับการเปลี่ยนแปลงโหลดสูงสุดและต่ำสุด
 • การเปลี่ยนโหลดแปลงอย่างกะทันหัน
 • อุณหภูมิในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
 • การเสียรูปของเสื้อห้องเกียร์
วิธีการแก้ไข
 • ตลับลูกปืนที่มีความปลอดภัยในการรับโหลดแบบสถิตสูง
 • การวัดขนาดแบบไดนามิกที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการออกแบบระดับสากล
ห้องเกียร์เกียร์แบบแพลนเนอทรี
ห้องเกียร์เกียร์แบบแพลนเนอทรี

ตลับลูกปืนที่ใหญ่ที่สุดและมีค่าที่สุดในห้องเกียร์กังหันลม

ตลับลูกปืนตัวรองรับแพลนเนต
ตลับลูกปืนตัวรองรับแพลนเนต

ตลับลูกปืนตัวรองรับแพลนเนตเป็นตลับลูกปืนที่ใหญ่ที่สุดและมีค่าที่สุดในห้องเกียร์กังหันลม โหลดที่ต้องรองรับขึ้นอยู่กับแนวคิดการใช้ตลับลูกปืนที่เลือกใช้ โดยปกติตลับลูกปืนเหล่านี้จะรับแรงกระทำได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากขนาดของตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกเรียงชิดได้กรง INA X-life ที่ครบชุด

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกเรียงชิดได้กรง INA X-life ที่ครบชุด
ข้อดี:
 • ความสามารถในการรับแรงกระทำสูง
 • อายุการใช้งานที่นานขึ้น
 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูง
 • ความสามารถในการรับแรงในแนวแกนสูงและลดแรงเสียดทานเนื่องจากหน้าสัมผัสของสันขอบถูกทำให้เหมาะสม
 • พฤติกรรมการ run-in ที่ดีขึ้น
 • เพิ่มการป้องกันรอยแตกใต้ผิวของตลับลูกปืน (White Etching Crack: WEC)
 • เพิ่มความแม่นยำในการเคลื่อนที่ในรางเนื่องจากค่าค่าเผื่อพิกัดที่จำกัด
ลักษณะเฉพาะ
 • หน้าสัมผัสสันขอบที่ดีขึ้น
 • สารเคลือบ Durotect B
 • คุณภาพ X-life

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว FAG

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว FAG
ข้อดี:
 • ทิศทางที่แม่นยำของฟันเฟือง
 • สามารถตั้งค่าระยะห่างภายในได้อย่างแม่นยำ
 • ไม่จำเป็นต้องใช้ตลับลูกปืนกันรุนเพิ่มเติม
 • สามารถรองรับแรงตามแนวแกนได้ได้ด้วยมุมสัมผัสขนาดใหญ่
 • พฤติกรรมการ run-in ที่ดีขึ้น
 • เพิ่มการป้องกันรอยแตกใต้ผิวของตลับลูกปืน (White Etching Crack: WEC)
ลักษณะเฉพาะ
 • การจัดวางลูกปืนที่ปรับตั้งแล้ว
 • สารเคลือบ Durotect B

รับโหลดได้สูงภายใต้ขอบเขตการออกแบบที่มีขนาดเล็ก

การรองรับด้วยตลับลูกปืนเกียร์แพลนเนต
การรองรับด้วยตลับลูกปืนเกียร์แพลนเนต

การรองรับด้วยตลับลูกปืนเกียร์แพลนเนตเป็นตำแหน่งตลับลูกปืนที่ท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากมีโหลดตามแนวรัศมีที่สูง อีกทั้งมีพื้นที่จำกัด สำหรับส่วนหรือชุดรองรับตลับลูกปืน และเกียร์แพลนเนตซึ่งมีผนังที่ค่อนข้างบาง มีแนวโน้มที่จะเสียรูปง่าย ซึ่งนำไปสู่การหมุนตัวแหวนนอกของตลับลูกปืนเกียร์แพลนเนตโดยไม่ได้ตั้งใจ

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก FAG (แบบรองรับด้วยเม็ดลูกปืนโดยตรง)

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก FAG (แบบรองรับด้วยเม็ดลูกปืนโดยตรง)
ข้อดี:
 • ความสามารถในการรับแรงกระทำสูง
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูง
 • การออกแบบที่คุ้มค่าด้วยความสูงแนวรัศมีที่ต่ำ
 • ปราศจากแหวนนอก
 • พฤติกรรมการ run-in ที่ดีขึ้น
 • เพิ่มการป้องกันรอยแตกใต้ผิวของตลับลูกปืน (White Etching Crack: WEC)
 • การกระจายโหลดที่เหมาะสมบนตลับลูกปืน
ลักษณะเฉพาะ
 • ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกไม่มีแหวนนอก
 • รางวิ่งเป็นชิ้นเดียวกับตัวรองรับเกียร์แพลนเนต
 • ช่องว่างภายในที่ถูกจำกัด
 • สารเคลือบ Durotect B
 • คุณภาพ X-life

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกรับแรงกระทำสูง X-life FAG (แบบรองรับด้วยเม็ดลูกปืนโดยตรง)

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกรับแรงกระทำสูง X-life FAG (แบบรองรับด้วยเม็ดลูกปืนโดยตรง)
ข้อดี:
 • ความเสียดทานต่ำ
 • พิกัดการรับแรงกระทำที่สูงขึ้น เนื่องจากการใช้โครงสร้างการออกแบบที่เหมาะสม
 • ความเสถียรสูง
 • การออกแบบที่มีน้ำหนักเบา
 • การไหลของสารหล่อลื่นที่เหมาะสม
 • พฤติกรรมการ run-in ที่ดีขึ้่น เนื่องจากสารเคลือบ Durotect B
 • มีความต้านทานต่อการเกิดรอยแตกจากใต้ผิวตลับลูกปืนที่ดีขึ้่น เนื่องจากสารเคลือบ Durotect B
ลักษณะเฉพาะ
 • การออกแบบรังที่คล่องตัว
 • ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก
 • รางวิ่งเป็นชิ้นเดียวกับตัวรองรับเกียร์แพลนเนต
 • สารเคลือบ Durotect B
 • คุณภาพ X-life

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.


การออกแบบรังที่คล่องตัว

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกรับแรงกระทำสูงรวมข้อดีของทั้งตลับลูกปืนแบบเม็ดเรียงชิดและตลับลูกปืนแบบรัง อันเป็นผลจากการออกแบบรังใหม่ที่คล่องตัว

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.


สามารถลดขนาดได้

เมื่อติดตั้งเป็นตลับลูกปืนแบบรองรับโดยตรง ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก FAG ในเกรดคุณภาพ X-life ช่วยให้โครงสร้างการออกแบบทำได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับตัวรองรับตลับลูกปืนมาตรฐาน

 • ลูกปืนมาตรฐาน
 • ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกรับแรงกระทำสูง FAG
  →น้ำหนักน้อยลง 45% สำหรับเกียร์แพลนเนตที่มีอายุการใช้งานลูกปืนเท่ากัน

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.


ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกรับแรงกระทำสูง FAG ในเกรดคุณภาพ X-life

ตลับลูกปืนเกียร์แพลนเนตสำหรับห้องเกียร์กังหันลม

โซลูชันของตลับลูกปืนทั้งแบบกำหนดตำแหน่งและไม่กำหนดตำแหน่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

การรองรับตลับลูกปืนสำหรับเพลากลวง
การรองรับตลับลูกปืนสำหรับเพลากลวง

การรองรับด้วยตลับลูกปืนสำหรับเพลากลวงรองรับแรงทั้งตามแนวรัศมีและตามแนวแกนที่สูง ในกรณีของเกียร์แพลนเนตตารีที่มีฟันเฟืองแบบเกลียว การควบรวมของการจัดวางตำแหน่งตลับลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่ง/ไม่กำหนดตำแหน่งด้วยการใช้ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 2 ตัว กับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก 1 ตัวหรือตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก 2 ตัว กับตลับลูำกปืนแบบสัมผัสสี่จุด 1 ตัว ที่มีในตัวตามแนวรัศมีที่ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในการใช้งานแบบนี้

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว FAG

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว FAG
ข้อดี:
 • รองรับแรงในแนวรัศมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูง
 • ประกอบง่าย เนื่องจากสามารถแยกชิ้นได้
 • แรงเสียดทานลูำกปืนต่ำ
 • เหมาะสำหรับความเร็วรอบสูง
 • พฤติกรรมการ run-in ที่ดีขึ้น
 • เพิ่มการป้องกันรอยแตกใต้ผิวของตลับลูกปืน (White Etching Crack: WEC)
 • การทำงานของตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งสามารถทำได้ภายในตัวตลับลูกปืนเอง
ลักษณะเฉพาะ
 • ตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่ง
 • สามารถแยกชิ้นได้
 • สารเคลือบ Durotect B
 • คุณภาพ X-life

ลูกปืนแบบสัมผัสสี่จุด FAG

ลูกปืนแบบสัมผัสสี่จุด FAG
ข้อดี
 • รองรับแรงในแนวแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถทางจลนศาสตร์ (kinematics) ที่ดีภายใต้แรงตามแนวแกนทั้งสองทิศทาง
 • เหมาะสำหรับความเร็วรอบสูง
 • ความต้องการสารหล่อลื่นต่ำ
 • เพิ่มการป้องกันรอยแตกใต้ผิวของตลับลูกปืน (White Etching Crack: WEC)
ลักษณะเฉพาะ
 • รองรับแรงในแนวแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่องยึดในแหวนนอกสำหรับการกำหนดตำแหน่งที่มั่นคง
 • สารเคลือบ Durotect B

ความเร็วในการหมุนสูง

เพลา Intermediate/Output
เพลา Intermediate/Output

เพลา Intermediate ใช้ในห้องเกียร์แพลนเนตตารีแบบเกียร์ทดขันโดยเฉพาะ มีพื้นที่เพียงเล็กน้อยสำหรับแบบรองรับด้วยตลับลูกปืนในการรับแรงในแนวรัศมีที่สูงและแรงในแนวแกนปานกลางที่เกิดขึ้นในจุดนี้ เพลา Output หมุนด้วยความเร็วสูง

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสองแถว FAG

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสองแถว FAG
ข้อดี
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูง และใช้เวลาในการติดตั้งไม่นาน เนื่องจากมีช่องว่างภายในที่กำหนดไว้แล้ว
 • รองรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การออกแบบตลับลูกปืนมีขนาดกะทัดรัด
 • เพิ่มการป้องกันรอยแตกใต้ผิวของตลับลูกปืน (White Etching Crack: WEC)
ลักษณะเฉพาะ
 • ตลับลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่ง
 • สารเคลือบ Durotect B

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก FAG

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก FAG
ข้อดี
 • รองรับแรงในแนวรัศมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความปลอดภัยในงานสูง
 • ประกอบง่าย เนื่องจากสามารถแยกชิ้นได้
 • แรงเสียดทานลูำกปืนต่ำ
 • เหมาะสำหรับความเร็วรอบสูง
 • พฤติกรรมการ run-in ที่ดีขึ้น
 • เพิ่มการป้องกันรอยแตกใต้ผิวของตลับลูกปืน (White Etching Crack: WEC)
 • การทำงานของตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งสามารถทำได้ภายในตัวตลับลูกปืนเอง
ลักษณะเฉพาะ
 • ตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่ง
 • สามารถแยกชิ้นได้
 • สารเคลือบ Durotect B
 • คุณภาพ X-life

ตลับลูกปืนห้องเกียร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

รุ่นที่ต้องการ
รุ่นที่ต้องการ

สำหรับรุ่นที่ต้องการนั้น แชฟฟ์เลอร์นำเสนอตลับลูกปืนห้องเกียร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในห้องเกียร์กังหันลม

ข้อดี
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
 • กระบวนการพัฒนาที่เร็วขึ้น
 • ความพร้อมใช้งานที่ดีขึ้น
 • ลูกค้าสามารถทำการเลือกล่วงหน้าได้
แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ