ค้นหา

การเลือกผลิตภัณฑ์และความช่วยเหลือเพียงแค่การคลิกเมาส์:

ผู้ใช้สามารถนำเข้าไฟล์ลงในระบบ CAD ของผู้ใช้เองได้โดยตรง

ด้วยการร่วมมือกับ TraceParts ทำให้ขณะนี้ INA และ FAG ได้ขยายบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกไปอีก นอกเหนือจาก medias® professional ระบบการเลือกผลิตภัณฑ์และระบบสนับสนุนแล้ว ขณะนี้ยังสามารถดูแบบภาพ 2 มิติ และโมเดล 3 มิติทั้งหมดได้บนเว็บไซต์ "TraceParts online" อีกด้วย

ขณะนี้คุณสามารถรับข้อมูลการออกแบบของผลิตภัณฑ์ INA และ FAG ได้ด้วยการนำเข้าจากเว็บไซต์ "TraceParts online" ของ TraceParts

คุณสามารถทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้

  • ไปที่หน้าเริ่มต้นข้อมูลการออกแบบ INA หรือ FAG ในเว็บไซต์ "TraceParts online" แล้วเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ: ผลิตภัณฑ์ INA/FAG ที่ TraceParts online
  • ใน medias® professional ระบบการเลือกผลิตภัณฑ์และการสนับสนุน ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และระบบจะนำคุณไปยังหน้าที่มีข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก Online medias® professional
ข้อมูลการออกแบบ: การเลือกผลิตภัณฑ์และความช่วยเหลือเพียงแค่คลิกเมาส์

หมายเหตุ:

คุณต้องการนำไฟล์ CAD ที่ INA หรือ FAG ได้เตรียมไว้ให้มาใช้บนระบบ CAD ของคุณ แบบภาพและโมเดล CAD ของ INA และ FAG ได้ถูกเตรียมไว้ให้ด้วยความใส่ใจอย่างยิ่ง รวมทั้งข้อมูลได้รับการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับผิดชอบใดๆ สำหรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

เนื่องจากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของผลิตภัณฑ์ของเรา เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เราสงวนสิทธิ์ทุกประการในเครื่องหมายการค้า แบรนด์ สิทธิบัตร แบบภาพ และโมเดล เราไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการติดตั้งอย่างไร หรือมีสภาวะการใช้งานอย่างไร ยิ่งกว่านั้น อาจเกิดความแตกต่างหรือความคลาดเคลื่อนที่เป็นผลจากความแตกต่างกันการตั้งค่าระบบ CAD ที่แตกต่างได้ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่เลือก หรือสำหรับการแสดงผลิตภัณฑ์บนระบบ CAD ของคุณ

เราจึงขอแนะนำว่า

  • ขนาดของการติดตั้ง
  • ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรได้รับการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลในแบบภาพแสดงขนาด
  • ความเหมาะสม ความสามารถในการทำงาน และอายุการใช้งานที่คาดไว้ของผลิตภัณฑ์ควรได้รับการตรวจสอบโดยใช้วิธีที่เหมาะสม: โปรแกรมการคำนวณ
  • ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ควรได้รับการตรวจสอบด้วยวิธีทดสอบ
  • ในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดปรึุกษา บริการด้านวิศวกรรมของเรา.
แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ