ค้นหา

วัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

แชฟฟ์เลอร์ เราเชื่อว่า “ความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน จะก่อให้เกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ล้ำสมัย” เราจึงให้ความสำคัญในการสนับสนุน ช่วยเหลือ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก

ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของเรา ที่แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เราเชื่อว่า “ในฐานะผู้ประกอบการ เราจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อ เราได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนของเรา”

ที่แชฟฟ์เลอร์ เราสนับสนุนและปลูกฝังให้พนักงานของเรา มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร รวมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดขยะจากพลาสติก ที่ทุกคนสามารถทำได้ เป็นต้น

แชฟฟ์เลอร์กับความช่วยเหลือในวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา

การระบาดของไวรัสโคโรนาได้ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ผู้คนจำนวนมากไม่ได้เตรียมตัว เพื่อรับมือกับการระบาดฯ และการดำเนินชีวิตของพวกเขากำลังตกอยู่ในความเสี่ยง เรามีตัวอย่างความช่วยเหลือและการสนับสนุนบางส่วนที่แชฟฟ์เลอร์ ได้ทำเพื่อพนักงานและชุมชนของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

ที่แชฟฟ์เลอร์ การให้โอกาสด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่เรายึดถือ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างอนาคตที่ดีกว่า ด้วยการพิ่มทักษะและความรู้

แชฟฟ์เลอร์ เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น ผ่านการแชร์ประสบการ์ การส่งต่อทักษะและความรู้ทางเทคนิค จากผู้เชี่ยวชาญของเรา สู้เยาวชนรุ่นใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

มอเตอร์สปอร์ต

กิจกรรมและการสนับสนุนมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานระดับสากล

เรียนรู้เพิ่มเติม

กิจกรรมผ่านสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรสาธารณะต่าง ๆ

ในฐานะบริษัทระดับโลก เราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีบทบาทในสมาคมหอการค้าไทย – อเมริกัน, หอการค้าไทย – เยอรมัน และสมาคมธุรกิจไทย - ยุโรป (TEBA) เพื่อให้แน่ใจว่า “เราดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่มุ่งสู่การพัฒนา และเป็นไปตามเป้าหมายที่ประเทศไทยกำหนด”

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ