ค้นหา

สร้างอนาคตที่ดีกว่า ด้วยการพิ่มทักษะและความรู้

แชฟฟ์เลอร์ เรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อราชอาณาจักรไทยและต้องการมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ นวัตกรรม และความความยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และนี่คือโครงการบางส่วนที่เราได้จัดทำขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเรากับประเทศไทยและเพื่อเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นของเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เทคโนโลยี และการร่วมมือกันทางวัฒนธรรม

โครงการครูอาสาสมัคร สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

เราได้มีการลงนาม MOU โครงการครูอาสาสมัคร สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ โครงกานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหุบบอน จังหวัดชลบุรี ขอบเขตของโครงการประกอบด้วย การสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นการสื่อสารและกิจกรรมรายสัปดาห์ โดยครูอาสาสมัครนั้นมาจากพนักงานชาวต่างชาติและชาวไทยของแชฟฟ์เลอร์ รวมถึง การสนับสนุนทรัพยากร เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อ และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ อีกด้วย

การแบ่งปันความรู้

เราแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านการทำงานให้กับนักเรียนในชุมชน เช่น ความรู้ด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ยานยนต์ อุตสาหกรรม ทรัพยากรบุคคล และความปลอดภัย เป็นต้น

แชฟฟ์เลอร์ร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยไทย เพื่อการส่งเสริมทักษะทางเทคนิค ด้านเทคโนโลยีรถไฟ

ความร่วมมือนี้เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ระบบรถไฟและเทคโนโลยีรถไฟในประเทศไทย แชฟ์ฟเลอร์และบริษัทผู้เชี่ยวชาญอีกสองแห่ง ได้แก่ TNG Cooperation และ Heavy 34 Engineering ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ RMUTI เพื่อพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้และการฝึกอบรมด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรถไฟที่วิทยาลัยนวัตกรรม

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ