ค้นหา

วัฒนธรรม

ค่านิยมองค์กร

ความยั่งยืน นวัตกรรม ความเป็นเลิศ และความกระตือรือร้น คือค่านิยมหลักสี่ประการซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของทุกสิ่งที่เราต้องการบรรลุด้วยกลยุทธ์ของเรา

หลักการเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำที่แชฟฟ์เลอร์ตั้งอยู่บนความโปร่งใส ความไว้วางใจ และการทำงานเป็นทีม นี่คือหลักการเป็นผู้นำหลักสามประการของเรา ซึ่งเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของความเป็นผู้นำและรูปแบบองค์กรของแ – เกณฑ์มาตรฐานสำหรับความร่วมมือทั้งหมดภายในและภายนอกกลุ่มแชฟฟ์เลอร์

หลักการเป็นผู้นำ

สิ่งสำคัญในการเป็นผู้นำคือโครงสร้างการทำงานสำหรับวัฒนธรรมความเป็นผู้นำของแชฟฟ์เลอร์และคำแนะนำแบบวันต่อวันสำหรับผู้จัดการของเรา ความมุ่งมั่นในการนำทีมไปสู่ความสำเร็จ เสริมพลังทีมของคุณ ดูแลผู้คน จัดการผลลัพธ์ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบ ให้กรอบการทำงานสำหรับวัฒนธรรมความเป็นผู้นำและพื้นฐานของความสำเร็จในอนาคตของเรา

สิ่งจำเป็นสำหรับพนักงาน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพนักงานจะอธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเราในแชฟฟ์เลอร์ โดยเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส และทำงานร่วมกันในลักษณะที่เป็นเป้าหมายและไว้วางใจได้ทั่วโลกในทุกระดับและทุกหน้าที่

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

การเชื่อมโยง เพื่อความสำเร็จ (Connect for Success)

เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งบริษัท การทำงานร่วมกันที่เกินขอบเขตความรับผิดชอบของคุณเอง การแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การให้และแสวงหาการสนับสนุนเชิงรุก

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

การให้อำนาจการตัดสินใจ (Empower your Team)

การสื่อสารอย่างเปิดเผยเป็นประจำ กำหนดเป้าหมาย งาน และความรับผิดชอบที่ชัดเจน การมอบหมายงานด้วยความไว้วางใจ สนับสนุนและช่วยเหลือให้ทีม เพื่อการทำงานที่ดีที่สุด เรียนรู้จากความผิดพลาด และการชื่นชมผลงานของทีมอยู่เสมอ

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

ใส่ใจและให้ความสำคัญ (Care for People)

ช่วยให้ผู้คนประสบความสำเร็จ โดยการสร้างจุดแข็งของพวกเขา การพัฒนาพนักงานผ่านการฝึกสอนและการฝึกอบรม ให้และยอมรับข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ เคารพในความหลากหลายของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุม ดูแลสุขภาพพนักงาน ความเป็นอยู่ และสภาพการทำงานที่ปลอดภัย

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Manage for Results)

กำหนดเป้าหมายและอธิบายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ก้าวไปอีกขั้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย ยกระดับความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก วางแผนล่วงหน้าและใช้เวลาในการไตร่ตรอง สร้างผลงานที่ดีและให้รางวัลแก่พวกเขา

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

สร้างความแตกต่าง (Drive the Change)

เป็นคนสนใจใฝ่รู้และเปิดกว้าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณด้วยแนวคิดใหม่ๆ สร้างความรู้สึกความพร้อมที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาและสื่อสารแผนงานให้กับทีม สร้างกำไรอย่างยั่งยืน

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

มีความรับผิดชอบ (Take on Responsibility)

ตัดสินใจอย่างชัดเจนและยืนหยัดต่อการตัดสินใจนั้น รับความเสี่ยงอย่างรอบคอบเมื่อจำเป็น สมมติความเป็นเจ้าของเพื่อค้นหาวิธีแก้ไข ยอมรับความคิดของคุณที่ถูกท้าทาย สนับสนุนการตัดสินใจของทีม

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ