ค้นหา

Schaeffler Mounting Manager

เป็นโปรแกรมช่วยเหลือที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าการประกอบลูกปืนเข้ากับรูในทรงเรียวเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยจะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

 • โปรแกรมจะแสดงวิธีการติดตั้งแบบทางกลและแบบไฮดรอลิกหลากหลายวิธี
 • โปรแกรมจะคำนวณข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งโดยสัมพันธ์กับการลดลงของช่องว่างภายในตามแนวรัศมี การกระจัดตามแนวนอน และแรงกดเริ่มต้น
 • รวมทั้งจะให้คำแนะนำในการติดตั้งที่มีประโยชน์
 • และโปรแกรมจะสร้างรายการของอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่คุณ

Schaeffler Mounting Manager

Schaeffler Mounting Manager ในพริบตา

ในการใช้ข้อได้เปรียบและความเป็นไปได้ทั้งหมดของ Mounting Managerให้เลือกตัวแปรที่จำเป็นสำหรับการคำนวณทีละขั้น แอปพลิเคชันจะแนะนำคุณ 6 ขั้นตอนง่ายๆ จนถึงการทำรายงานขั้นสุดท้าย

 1. ตลับลูกปืน-การเลือก
  คัดกรองจากประเภทตลับลูกปืนทั่วไปในรุ่น (series) ที่กำหนดโดยเฉพาะจนถึงตลับลูกปืนที่คุณต้องการรับข้อมูลการติดตั้ง
 2. ตลับลูกปืน-บ่ารอง
  หากบ่ารองลูกปืนเป็นเพลา ปลอกสวมเพลาแบบ adaptor หรือปลอกถอดให้ตัดสินใจระหว่างค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 3. วิธีการวัดและการติดตั้ง
  วิธีการวัดช่วยให้คุณสามารถเลือกระหว่างการกระจัดตามแนวแกนและการลดลงของช่องว่างภายในตามแนวรัศมี นอกจากนี้ยังมีทางเลือกต่างๆ สำหรับวิธีการติดตั้ง
 4. ตัวเลือกการคำนวณ
  Mounting Manager ให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนโดยการป้อนขนาดที่วัดได้ต่างๆ ขั้นตอนนี้จะข้ามไปในการเลือกล่วงหน้าบางรายการเพื่อให้แสดงผลโดยตรง
 5. ผลลัพธ์
  พารามิเตอร์การติดตั้งที่สำคัญ เช่น แรงกดร่วม ความเค้นตามแนวสัมผัส และแรงอื่นๆ จะแสดงเป็นรายการสำหรับตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด ไม่มีอุปสรรคในการติดตั้งที่สมบูรณ์แบบด้วยคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับส่วนประกอบและเครื่องมือที่ระบุไว้
 6. รายงาน
  รายงานขั้นสุดท้ายจะสรุปค่าอินพุตทั้งหมดรวมทั้งผลลัพธ์ รายงานนี้สามารถบันทึกเป็นเอกสาร pdf หรือ html และพิมพ์ได้ หากต้องการ

ทางเลือกการคำนวณสำหรับวิธีการติดตั้ง:

ตลับลูกปืนที่มีรูในแบบเรียวแบบเรียวสามารถติดตั้งเข้ากับเพลาทรงเรียวหรือส่วนที่หมุนโดยตรง หรือจะติดตั้งโดยใช้ปลอกอะแดปเตอร์หรือปลอกสวมถอดลงบนเพลาทรงกระบอกก็ได้ ค่าช่องว่างภายในสามารถถูกกำหนดด้วยวิธีทั่วไปโดยการใช้ฟีลเลอร์เกจ หรือโดยใช้การวัดการกระจัดตามแนวแกนก็ได้

ก) การติดตั้งลูกปืนที่มีรูในแบบเรียวโดยการวัดการกระจัดตามแนวแกน

ลูกปืนถูกวางลงในตำแหน่งเริ่มต้นบนบ่าลูกปืนแบบเรียวพร้อมด้วยนัตไฮดรอลิก แรงกดเริ่มต้นที่กำหนดไว้สำหรับลูกปืนแต่ละตัวถูกตั้งค่าในนัตไฮดรอลิกโดยใช้มาโนมิเตอร์แบบดิจิทัล การกระจัดตามที่แสดงในตารางสามารถวัดได้โดยใช้เกจวัดความลึก เกจแบบเลื่อน หรือเกจแบบหน้าปัดก็ได้ อย่างไรก็ตาม การวัดค่าช่องว่างภายในตามแนวรัศมีในขั้นสุดท้ายจะต้องทำโดยใช้ฟีลเลอร์เกจเสมอ

วิธีการติดตั้งนี้:

 • สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
 • มีความปลอดภัยและความเที่ยงตรงสูงมาก
 • ทำให้สามารถติดตั้งลูกปืนแบบซีลได้อย่างถูกต้อง

ข) การติดตั้งตลับลูกปืนที่มีรูในแบบเรียวโดยการวัดการลดค่าช่องว่างภายในตามแนวรัศมี

เมื่อลูกปืนถูกดันเข้าในบ่าลูกปืนแบบเรียวจะขยายตัวออก และค่าช่องว่างภายในตามแนวรัศมีจะลดลง การลดลงของค่าช่องว่างภายในตามแนวรัศมีนี้สามารถใช้เป็นมาตรการในการตรวจสอบการวางลูกปืนเข้าที่ได้ วิธีการนี้จะสามารถวัดได้โดยใช้ฟีลเลอร์เกจ

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ