ค้นหา

การจำลองการทำงาน การคำนวณ และการทดสอบ

โปรแกรมการคำนวณและการจำลองที่ล้ำสมัย

ผู้เชี่ยวชาญของเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้พัฒนา ผู้ผลิต และผู้ประกอบการกังหันลม โปรแกรมการคำนวณและการจำลองที่ล้ำสมัยช่วยให้มั่นใจได้ว่า มีการออกแบบตลับลูกปืนสำหรับการใช้งานพลังงานลมที่เหมาะสมที่สุด ระบบทั้งหมดจะถูกนำมาพิจารณา ตั้งแต่ตลับลูกปืนและส่วนประกอบแต่ละตัว และโครงสร้างที่อยู่ติดกันไปจนถึงระบบเกียร์ทั้งหมด ซึ่งแสดงและปรับให้เหมาะสมโดยใช้โปรแกรมจำลองหลายตัวที่พัฒนาขึ้นเอง

ด้วยการจำลองแรงและแรงบิดที่สมจริง Astraios ได้ให้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่ามาตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งถูกใช้ในการพัฒนาโซลูชันตลับลูกปืนแบบใหม่ และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการจำลองและโมเดลการคำนวณ

ตั้งแต่ระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์จนถึงหน้าสัมผัสเม็ดลูกปืน

SIMPLA: การจำลองระบบ

SIMPLA - การจำลองระบบด้วยความเชี่ยวชาญด้านตลับลูกปืน

ด้วยการจำลองมัลติบอดีแบบไฮบริด (MBS) จะแสดงพฤติกรรมไดนามิกของกังหันลมทั้งหมดให้เห็น

ส่วนประกอบแต่ละชิ้นของชุดขับเคลื่อนและการออกแบบกังหันทั้งหมด สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับขั้นตอนการพัฒนาซึ่งขึ้นอยู่กับแบบจำลอง

 • การจำลองมัลติบอดี้แบบไฮบริด (MBS) พร้อมโมเดลตลับลูกปืนที่ควบรวมในหลายมิติและไม่ใช่แบบเชิงเส้น
 • โมเดล MBS ได้มาจากโมเดล BEARINX ที่มีอยู่

BEARINX: การออกแบบตลับลูกปืนที่เหมาะสมที่สุด

BEARINX - การออกแบบตลับลูกปืนด้วยความเข้าใจระบบ

ด้วยซอฟต์แวร์ BEARINX ตลับลูกปืนทุกประเภท เพลาที่ซับซ้อน และระบบเพลาจนถึงชุดขับเคลื่อนทั้งหมดสามารถถูกจำลองแบบและทำการคำนวณได้

ท่ามกลางอื่นๆ BEARINX นำปัจจัยต่อไปนี้มาพิจารณา:

 • พฤติกรรมการโก่งตัวแบบยืดหยุ่นที่ไม่ใช่เชิงเส้นของตลับลูกปืน
 • การโก่งของเพลาและแกน
 • การโก่งตัวของตัวเสื้อและส่วนประกอบที่อยู่ติดกัน
 • ช่องว่างภายในที่มีการทำงานหรือค่าพรีโหลดของตลับลูกปืน
 • เค้าโครงหรือโปรไฟล์ของเม็ดลูกปืนและรางวิ่งรวมทั้งการสั่นของรางวิ่ง
 • แรงกดที่แท้จริง ณ จุดสัมผัสโดยพิจารณาจากเม็ดลูกปืนที่เอียงและเค้าโครง
 • อิทธิพลของสภาพสารหล่อลื่น การปนเปื้อน และแรงกดสัมผัสจริงที่มีผลต่ออายุการใช้งานจากความล้า

CABA3D: การจำลองตลับลูกปืน

 • การวิเคราะห์แบบไดนามิกของตลับลูกปืน
 • การหาค่าแรงและรูปแบบการเคลื่อนที่ของเม็ดลูกปืนและแหวน โดยคำนึงถึงตัวแปรทั้งหมดในทุกด้าน
 • CABA3D ช่วยในการคำนวณพลังงานจากความเสียดทานและพฤติกรรมความเร่งของเม็ดลูกปืน เช่น เมื่อเข้าสู่พื้นที่รับโหลด

TELOS: การจำลองการสัมผัสลูกปืน

TELOS - จุดที่โฟกัสคือบนหน้าสัมผัส
 • โปรแกรมจำลองการสัมผัสของเม็ดลูกปืนขณะกลิ้งแบบ 3 มิติ
 • การสัมผัสใดๆ ภายใต้สภาวะการหล่อลื่นทั่วไป
 • สภาพรับโหลดเสมือนอยู่กับที่และสภาพรับโหลดแบบชั่วคราว
 • ส่วนประกอบตลับลูกปืนที่เคลือบผิวและไม่เคลือบผิว

FEM

การคำนวณ FEM

สำหรับการวิเคราะห์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นการคำนวณ FEM สามารถกำหนดอิทธิพลของโครงสร้างที่อยู่ติดกันบนตลับลูกปืนและในทางกลับกันได้่

ความน่าเชื่อถือและความคุ้มทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับกังหันลม

ASTRAIOS แท่นทดสอบตลับลูกปืนขนาดใหญ่
ASTRAIOS แท่นทดสอบตลับลูกปืนขนาดใหญ่

แท่นทดสอบตลับลูกปืนขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุด ทันสมัยที่สุด และทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกช่วยให้สามารถทดสอบตลับลูกปืนขนาดสูงสุดได้ถึง 15 ตันและสามารถวัดได้ถึง 3.5 เมตรในสภาพที่เหมือนจริงโดยใช้โปรแกรมจำลองที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน ASTRAIOS จะนำไปสู่การปรับปรุงเพิ่มเติมในความเข้าใจของระบบโดยรวมที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยและความสัมพันธ์ในระบบขับเคลื่อนของกังหันลม ซึ่งหมายความว่าแชฟฟ์เลอร์มีส่วนสำคัญในการลดระยะเวลาในการพัฒนากังหันลม และทำให้กระบวนการออกแบบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเพิ่มความคุ้มทุนและความปลอดภัยให้กับกังหันเหล่านี้

แท่นทดสอบได้รับการขนานนามว่า "Astraios" ตามชื่อของยักษ์ไททันในเทพนิยายกรีกซึ่งเป็นบิดาของเทพแห่งสายลมทั้งสี่

การจำลองแรงและโมเมนต์ที่สมจริง

กังหันลมอยู่ภายใต้สภาพลมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - ตั้งแต่สภาพอากาศที่สงบไปจนถึงพายุ โดย ASTRAIOS จะจำลองสภาวะโหลดและโมเมนต์จริงที่เกิดขึ้นในกังหันลม

 • สำหรับตลับลูกปืนโรเตอร์และตลับลูกปืนแหวนเฟืองหมุน
 • สามารถทดสอบแนวคิดการรองรับตลับโรเตอร์ด้วยตลับลูกปืนโรเตอร์ได้
 • สำหรับกังหันลมขนาดไม่เกิน 6 เมกะวัตต์

การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

ตัวเซ็นเซอร์กว่า 300 ตัวในตลับลูกปืนทดสอบ จะให้ข้อมูลที่ถูกใช้ในการประเมินสำหรับการวิเคราะห์ที่หลากหลาย เทคโนโลยีการวัดและควบคุมจัดทำโดย SARA ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับการใช้งานโดยการวิจัยและพัฒนาจากแชฟฟ์เลอร์ ผู้เชี่ยวชาญของเราประเมินข้อมูลและปรับปรุงแบบจำลองการคำนวณโดยเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ