ค้นหา

โหลดแบบไดนามิกสูง

โซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทุกแนวคิดในการรองรับด้วยตลับลูกปืน

การรองรับเพลาโรเตอร์ด้วยตลับลูกปืนมีความสำคัญมากในกังหันลม นี่คือจุดที่เกิดแรงกระทำทั้งหมดที่เกิดจากลม ตลับลูกปืนอยู่ภายใต้แรงไดนามิกสูงและสภาพการใช้งานที่หนัก ด้วยความร่วมมือกับลูกค้า ทางแชฟฟ์เลอร์พัฒนาระบบรองรับด้วยตลับลูกปืนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแต่ละกรณี

แบบรองรับด้วยเม็ดลูกปืนเพลา

ตัวเรือนแยกส่วน - แบบรองรับด้วยเม็ดลูกปืนเพลา

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว FAG (ตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่ง)

ข้อดี
 • อายุการใช้งานที่นานขึ้น
 • เหมาะสำหรับแรงกระทำสูง
 • การเยื้องศูนย์และการเบี่ยงเบนของเพลาจะได้รับการชดเชย
 • ง่ายต่อการหล่อลื่น
ลักษณะเฉพาะ
 • ระยะห่างภายในที่ปรับตั้งแล้ว
 • แรงเสียดทานที่ลดลง
 • รังทองเหลืองทรงตัน

คุณสามารถค้นหาตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวมาตรฐานสำหรับตลับลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่งได้ใน แคตตาล็อก GL1.

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว FAG ที่มีประสิทธิภาพสูง (ตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่ง)

ตลับลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่งจะต้องรับแรงในแนวที่สูงมากอันเป็นผลมาจากแรงลม เราได้ปรับเปลี่ยนตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวมาตรฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราให้สามารถตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะในกังหันลมได้ดียิ่งขึ้น

ข้อดี
 • ลดการสั่นสะเทือนในชุดขับเคลื่อนเนื่องจากความแข็งแกร่งในการรับแรงรุนที่มากขึ้นของตลับลูกปืน
 • ความทนทานของตลับลูกปืนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลดตัวแปรต่างๆ ของแรงกดและการสึกหรอของหน้าสัมผัส
ลักษณะเฉพาะ

โครงสร้างภายในเหมาะสำหรับการใช้งาน

 • ระยะห่างภายในที่ปรับตั้งแล้ว
 • ช่วงการสั่นที่แคบ
 • สันส่วนตรงกลางที่แข็ง
 • เม็ดลูกกลิ้งที่ทำขึ้นอย่างได้รูป
 • คุณภาพ X-life

ใบปลิด OPR

แคตตาล็อก TPI 251

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบไม่สมมาตร FAG (ตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่ง)

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบไม่สมมาตร

การออกแบบแบบไม่สมมาตรเพื่อให้ได้ความสามารถในการรับแรงในแนวแกนที่สูงขึ้น
นอกเหนือจากรูปทรงภายในทางเรขาคณิตที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมแล้ว เรายังได้พัฒนาตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานในกังหันลม ความสามารถในการรับแรงในแนวแกนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการออกแบบตลับลูกปืนแบบไม่สมมาตร ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบไม่สมมาตรมีมุมสัมผัสที่ใหญ่กว่าบนแถวเม็ดลูกปืน อยู่กับแรงตามโหลดแกนและมีมุมสัมผัสที่เล็กกว่าบนแถวเม็ดลูกปืน ซึ่งขึ้นอยู่กับโหลดตามแนวรัศมีหลัก

ข้อดี
 • การสั่นสะเทือนที่ลดลงในชุดขับเคลื่อน อันเนื่องจากความแข็งแกร่งของตลับลูกปืนกันรุนที่สูงขึ้น
 • ความทนทานของตลับลูกปืนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลดตัวแปรต่างๆ ของแรงกดสัมผัสและการสึกหรอของหน้าสัมผัส
ลักษณะเฉพาะ
 • มุมสัมผัสแบบไม่สมมาตร
 • ระยะห่างภายในที่ปรับตั้งแล้ว
 • ช่วงการสั่นที่แคบ
 • เม็ดลูกกลิ้งที่ทำขึ้นอย่างได้รูป
 • สันส่วนตรงกลางที่แข็ง
 • คุณภาพ X-life

ใบปลิด OSP

แคตตาล็อก TPI 251

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบโต้ตอบ

คุณลักษณะเฉพาะของลูกค้าเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวเฉพาะของลูกค้า สามารถจัดหาได้พร้อมกับคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • Durotect B สำหรับการเพิ่มความคงทนการเกิดรอยแตกจากใต้ผิวล่างของตลับลูกปืน
 • Triondur C สำหรับการลดการสึกหรอภายใต้สภาพการเสียดสีแบบผสม
 • เส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่ปรับตั้งแล้วสำหรับการเปลี่ยนตลับลูกปืนแบบมืออาชีพ
 • มาตรฐานของเชฟเลอร์ด้านไฟฟ้าจากพลังลม เพื่อความน่าไว้วางใจที่เพิ่มขึ้น

การรองรับด้วยเม็ดลูกปืนดุม

ตัวเสื้อที่ใช้ร่วมกัน - การรองรับด้วยเม็ดลูกปืนดุม

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสองแถว FAG (ตลับลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่ง)

ข้อดี
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูง และใช้เวลาในการติดตั้งไม่นาน เนื่องจากมีช่องว่างภายในที่กำหนดไว้แล้ว
 • สามารถปรับระยะห่างภายในและมุมสัมผัสได้อย่างเหมาะสมที่สุด
 • การเคลื่อนตัวแคบๆที่กำหนดไว้ตามแนวแกนของโรเตอร์
 • การออกแบบตลับลูกปืนที่กะทัดรัด
 • ความสามารถในการรับแรงกระทำสูง
 • ความแข็งแกร่งสูง
ลักษณะเฉพาะ
 • โครงสร้างภายในที่เหมาะสำหรับการใช้งาน
 • ระยะห่างภายในที่ปรับตั้งค่าไว้แล้ว
 • รูปทรงภายในที่ปรับให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงการสึกหรอและการเยื้องศูนย์เชิงมุม

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก FAG (ตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่ง)

ข้อดี
 • ตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งในทางอุดมคติ: การเคลื่อนที่ตามแนวแกนทั้งหมดเกิดขึ้นภายในตลับลูกปืนโดยไม่ส่งผลเสียต่อการเคลื่อนที่ทางกลของตลับลูกปืน
 • ความสามารถในการรับแรงในแนวรัศมีที่สูง
 • ความแข็งแกร่งในแนวรัศมีที่สูง
ลักษณะเฉพาะ
 • ระยะห่างภายในที่ปรับตั้งค่าไว้แล้ว
 • รูปทรงภายในที่ปรับให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงการสึกหรอและการเยื้องศูนย์เชิงมุม

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว FAG (รุ่นลูกปืนที่ปรับตั้งแล้ว)

ข้อดี
 • น้ำหนักที่ลดลง
 • ความแข็งแกร่งสูง
 • การเคลื่อนตัวแคบๆที่กำหนดไว้ตามแนวแกนของโรเตอร์
ลักษณะเฉพาะ
 • การออกแบบตลับลูกปืนที่กะทัดรัด
 • ความสามารถในการรับแรงกระทำสูง
 • มุมสัมผัสสามารถปรับได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสองแถวที่จัดวางแบบ O

แนวคิดตลับลูกปืนเดี่ยว - ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสองแถวที่จัดวางแบบ O

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสองแถว (ตลับลูกปืนรับโมเมนต์)

ข้อดี
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูง และใช้เวลาในการติดตั้งไม่นาน เนื่องจากมีช่องว่างภายในที่กำหนดไว้แล้ว
 • การเคลื่อนตัวแคบๆ ที่กำหนดไว้ตามแนวแกนของโรเตอร์
 • ทำให้สามารถออกแบบชุึดขับเคลื่อนที่กะทัดรัดได้
ลักษณะเฉพาะ
 • ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสองแถวที่จัดวางแบบ O พร้อมมุมสัมผัสที่ใหญ่
 • รองรับแรงและโมเมนต์ทั้งหมดด้วยลูกปืนตัวเดียว
 • การปรับแต่งช่องว่างภายในและความสามารถในการรองรับโมเมนต์ที่สูงได้อย่างเหมาะสมพร้อมๆ กัน
 • ช่องว่างภายในที่ปรับตั้งค่าไว้แล้ว

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสองแถวแบบติดตั้งด้วยหน้าแปลน FAG (ตลับลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่ง)

ข้อดี
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูง และใช้เวลาในการติดตั้งไม่นาน เนื่องจากมีช่องว่างภายในที่กำหนดไว้แล้ว
 • ติดตั้งชุดประกอบสำเร็จรูปได้ง่าย
 • การเคลื่อนตัวแคบๆ ที่กำหนดไว้ตามแนวแกนของโรเตอร์
 • ทำให้สามารถออกแบบชุึดขับเคลื่อนที่กะทัดรัดได้
ลักษณะเฉพาะ
 • ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสองแถวที่จัดวางแบบ O พร้อมมุมสัมผัสที่ใหญ่
 • รองรับแรงและโมเมนต์ทั้งหมดด้วยลูกปืนตัวเดียว
 • การปรับแต่งช่องว่างภายในและความสามารถในการรองรับโมเมนต์ที่สูงได้อย่างเหมาะสมพร้อมๆ กัน
 • ชุดตลับลูกปืนประกอบสำเร็จรูป (ซีลและอัดจาระบี)
 • ส่วนประกอบถูกเคลือบป้องกันการกัดกร่อน

ระบบอัจฉริยะ

ข้อมูลจากการใช้งานจริงมีศักยภาพมหาศาลในการปรับปรุงการรองรับด้วยตลับลูกปืนของชุดขับเคลื่อนและทั้งระบบโดยรวม ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกังหันลม เราจึงพัฒนาตลับลูกปืนและระบบด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกังหันลม เราสามารถแปลความข้อมูลเหล่านี้ได้ โดยใช้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและนำเสนอมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าในรูปแบบของบริการดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การป้องกันความเสียหายของตลับลูกปืนและการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้
 • การวางแผนการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า
 • การเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การดำเนินงาน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของตลับลูกปืนและระบบโดยรวม
 • ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลง (LCOE)
วิดีโอและข่าวประชาสัมพันธ์
แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ