ค้นหา

ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบของแชฟฟ์เลอร์: ตลับลูกปืนแหวนเฟืองหมุน

ตลับลูกปืนแหวนเฟืองหมุนของ INA เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกในฐานะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในวงการเทคโนโลยีของตลับลูกปืน ตลับลูกปืนแหวนเฟืองหมุนที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรมากมายนั้น ได้ผ่านการพิสูจน์มาหลายต่อหลายครั้งแล้วเรื่องความสามารถในระบบส่งกำลังที่มีแรงกระทำมหาศาล สามารถใช้ในเครื่องจักรหลากหลายประเภท และมีประสิทธิภาพการใช้งานในระดับสูง จากการออกแบบของแชฟฟ์เลอร์ ตลับลูกปืนแหวนเฟืองหมุนเพียงตลับเดียวสามารถรองรับแรงทั้งในแนวรัศมี ในแนวแกน และ แรงโมเมนต์ที่ทำให้เกิดการเอียงได้ ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถใช้เพียงตลับลูกปืนแหวนเฟืองหมุนตลับเดียวทดแทนการจัดวางตลับลูกปืนมากกว่าหนึ่งตลับที่จะต้องรับแรงทั้งในแนวแกนและแนวรัศมี ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและงานที่ต้องทำในการออกแบบโครงสร้างที่อยู่ติดกันและการติดตั้งลูกปืนได้ และในบางกรณีก็ลดได้มากด้วย

ตลับลูกปืนแหวนเฟืองหมุนมีการซีลทั้งสองด้าน ได้รับการหล่อลื่นด้วยจาระบีคุณภาพสูง และสามารถเติมสารหล่อลื่นได้ด้วยหัวอัดสารหล่อลื่นและสะดวกสบายในการต่อหัวอัด ตลับลูกปืนแหวนเฟืองหมุนมีทั้งแบบที่ไม่มีฟันเฟือง หรือถ้าหากมีกรณีที่ต้องการแนวทางของระบบส่งกำลังที่ไม่ต้องการความซับซ้อน ตลับลูกปืนแหวนเฟืองหมุนมีทั้งแบบที่มีฟันเฟืองด้านนอกหรือด้านในตามความต้องการของลูกค้า

ตลับลูกปืนแหวนเฟืองหมุนของ INA มีทั้งแบบที่เป็นตลับลูกปืนแหวนเฟืองหมุนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุดและแบบตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบไขว้ ลูกปืนเม็ดโค้งไขว้.

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ