ค้นหา

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียวพร้อมรังเป็นชุดที่ประกอบด้วยแหวนใน แหวนนอก และ ชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรัง แหวนนอกมีสันขอบแข็งทั้งสองด้านหรืออาจไม่มีสันขอบก็ได้ แหวนในมีสันขอบแข็งหนึ่งหรือสองขอบ หรืออาจออกแบบให้ไม่มีสันขอบก็ได้ รังช่วยป้องกันไม่ให้ลูกกลิ้งทรงกระบอกสัมผัสกันในระหว่างที่ลูกกลิ้งเคลื่อนที่ ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกอาจจะมีรังหรือไม่มีก็ได้

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

หน้าสัมผัสสันขอบที่ดีขึ้น

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบ “ดั้งเดิม” มีความสามารถในการรับแรงในแนวรัศมีที่สูงมากและความแข็งแกร่งสูง นอกเหนือจากแรงในแนวรัศมีที่สูงแล้ว ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสามารถรับแรงในแนวแกน หากมีการใช้งานเป็นตลับลูกปืนกึ่งกำหนดตำแหน่งและกำหนดตำแหน่ง ขณะที่แรงในแนวรัศมีถูกถ่ายโอนผ่านรางวิ่ง แรงในแนวแกนก็จะถูกถ่ายโอนผ่านผิวหน้าสัมผัสส่วนปลายเม็ดลูกกลิ้งไปสู่สันขอบบนแหวนตลับลูกปืน ซึ่งทำให้แรงในแนวแกนถูกจำกัด นี่คือความเที่ยงตรง ซึ่งแชฟฟ์เลอร์ทำงานได้เป็นอย่างดี!

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกที่มีการออกใหม่ให้การสัมผัสระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งไปจนถึงสันขอบของแหวนตลับลูกปืนดีขึ้น

ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบของแชฟฟ์เลอร์: ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกพร้อมรัง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกพร้อมรัง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกมีแข็งแกร่งสูง สามารถรองรับแรงในแนวรัศมีได้สูง และเนื่องจากมีรังคั่นระหว่างเม็ดลูกกลิ้ง จึงเหมาะสำหรับความเร็วที่สูงกว่าแบบตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบไร้รัง ตลับลูกปืนที่มีส่วนต่อท้าย E (suffix E) จะมีเม็ดลูกกลิ้งใหญ่กว่า และได้รับการออกแบบมาให้มีความสามารถในการรับแรงกระทำที่สูงสุด

ตลับลูำกปืนสามารถแยกจากกันได้และดังนั้นจึงมีความง่ายในการติดตั้งและถอดแยกชิ้นส่วน แหวนลูกปืนทั้งสองตัวสามารถติดตั้งให้ได้แน่นได้ด้วยวิธีการนี้ ตลับลูกปืนทรงกระบอกแถวเดียวพร้อมรังมีทั้งแบบไม่กำหนดตำแหน่ง แบบกึ่งกำหนดตำแหน่ง และแบบกำหนดตำแหน่ง

X-life

ตลับลูกปืนในเกรดคุณภาพ X-life ความหยาบของพื้นผิว (Ra) ต่ำกว่า และรูปทรงของรางวิ่งในตลับลูกปืนที่มีความละเอียดมากกว่ารุ่นที่ไม่ใช่ตลับลูกปืนในเกรดคุณภาพ X-life นั่นหมายความว่าสำหรับการใช้งานแบบเดียวกัน เราสามารถออกแบบเครื่องจักรให้เล็กลงกว่าเดิมได้ สำหรับการใช้งานบางอย่าง สิ่งนี้หมายความว่า เราสามารถออกแบบการจัดวางตลับลูกปืนที่เล็กลงได้

มีขนาดต่างๆ สำหรับเกรดคุณภาพ X-life ลูกปืนเหล่านี้ระบุไว้ในตารางแสดงขนาด

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias
การนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบ

ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบของแชฟฟ์เลอร์: ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกกันรุน

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกกันรุน

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกกันรุนประกอบด้วยชุดลูกกลิ้งทรงกระบอกกันรุนพร้อมรังและแหวนรองกำหนดตำแหน่งเพลาและตลับลูกปืน ตลับลูกปืนมีความสูงในแนวแกนต่ำ มีความสามารถในการรับแรงกระทำสูง และความแข็งแกร่งสูง อีกทั้งสามารถรองรับแรงในแนวแกนในหนึ่งทิศทางได้

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบของแชฟฟ์เลอร์: ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแรงเสียดทานต่ำ

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแรงเสียดทานต่ำ

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแรงเสียดทานต่ำ LSL และ ZSL มีการออกแบบลูกกลิ้งแถวเดียวประคองตัวเองและสอดคล้องกับขนาด series 23 ตลับลูกปืนมีแหวนนอกที่มีสองสันขอบ ขณะที่แหวนในมีสันขอบเดียว แหวนในสามารถแยกออกได้ ทำให้การติดตั้งลูกปืนง่ายขึ้น แผ่นรังประคองเม็ดลูกกลิ้งหรือสเปเซอร์ช่วยป้องกันไม่ให้ลูกกลิ้งทรงกระบอกสัมผัสกันในระหว่างที่ลูกกลิ้งเคลื่อนที่

X-life

ตลับลูกปืนในเกรดคุณภาพ X-life ความหยาบของพื้นผิว (Ra) ต่ำกว่า และรูปทรงของรางวิ่งในตลับลูกปืนที่มีความละเอียดมากกว่ารุ่นที่ไม่ใช่ตลับลูกปืนในเกรดคุณภาพ X-life นั่นหมายความว่าสำหรับการใช้งานแบบเดียวกัน เราสามารถออกแบบเครื่องจักรให้เล็กลงกว่าเดิมได้ สำหรับการใช้งานบางอย่าง สิ่งนี้หมายความว่า เราสามารถออกแบบการจัดวางตลับลูกปืนที่เล็กลงได้

มีขนาดต่างๆ สำหรับเกรดคุณภาพ X-life ลูกปืนเหล่านี้ระบุไว้ในตารางแสดงขนาด

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบของแชฟฟ์เลอร์: ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกความเที่ยงตรงสูง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกความเที่ยงตรงสูง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกชนิดนี้เป็นตลับลูกปืนสองแถวที่มีความเที่ยงตรงสูงสำหรับใช้ในเครื่องจักรที่มีการใช้งานความละเอียดสูง ตลับลูกปืนชนิดนี้มีความมั่นคงในแนวรัศมี การจัดวางตลับลูกปืนที่มีความละเอียดสูง และโดยส่วนใหญ่แล้วถูกใช้ในการรองรับเพลาหมุนหลักในแนวรัศมี

ตลับลูกปืนประกอบด้วยแหวนนอกที่ไม่มีสันขอบ แหวนในที่มีสามสันขอบ และชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรังทองเหลือง เพื่อให้มีช่องว่างภายในตลับลูกปืนที่เหมาะสม แหวนในจะเป็นรูเรียว ในอัตราส่วน 1:12 ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้นจึงง่ายในการติดตั้งและถอนการติดตั้ง ตลับลูกปืนทั้งคู่นั้นสามารถติดตั้งแบบสวมแน่นได้โดยวิธีนี้

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบของแชฟฟ์เลอร์: ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกไร้รัง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกไร้รัง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกไร้รังประกอบด้วย แหวนใน แหวนนอก และเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกที่นำทางด้วยสันขอบของแหวนตลับลูกปืน เนื่องจากตลับลูกปืนไม่มีรัง จึงทำให้มีพื้นที่ใส่เม็ดลูกกลิ้งได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั้น ทำให้มีความสามารถในการับแรงในแนวรัศมีได้สูงสุด มีความแข็งแกร่งสูง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบที่ต้องการความกะทัดรัดหรือต้องการประหยัดพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการไม่มีรังคั่นระหว่างเม็ดลูกกลิ้งของตลับลูกปืนประเภทนี้ ทำให้ตลับลูกปืนไม่สามารถทำความเร็วได้สูงเท่ากับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกพร้อมรัง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกไร้รังมีทั้งแบบไม่กำหนดตำแหน่ง แบบกึ่งกำหนดตำแหน่ง และแบบกำหนดตำแหน่ง และมีทั้งแบบแถวเดียวและสองแถว

X-life

ตลับลูกปืนในเกรดคุณภาพ X-life ความหยาบของพื้นผิว (Ra) ต่ำกว่า และรูปทรงของรางวิ่งในตลับลูกปืนที่มีความละเอียดมากกว่ารุ่นที่ไม่ใช่ตลับลูกปืนในเกรดคุณภาพ X-life ผลที่ได้คือ ตลับลูกปืนเหล่านี้มีความสามารถในการรับแรงกระทำที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานที่นานกว่าสำหรับค่าขนาดเดียวกัน นั่นหมายความว่าสำหรับการใช้งานแบบเดียวกัน เราสามารถออกแบบเครื่องจักรให้เล็กลงกว่าเดิมได้

มีขนาดต่างๆ สำหรับเกรดคุณภาพ X-life ลูกปืนเหล่านี้ระบุไว้ในตารางแสดงขนาด

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบของแชฟฟ์เลอร์: ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกไร้รังที่มีร่องแหวนล็อก

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกไร้รังที่มีร่องแหวนล็อก

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกไร้รังที่มีร่องแหวนล็อก ชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกสองแถวนี้ประกอบด้วยแหวนนอก และแหวนในที่มีสันขอบ เม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกที่นำทางด้วยสันขอบ และแหวนซีล ที่แหวนนอกของตลับลูกปืนมีร่องสำหรับแหวนกำหนดตำแหน่ง แหวนนอกมีร่องสำหรับแหวนล็อก แหวนในแยกจากกันในแนวแกน มีความกว้างกว่าแหวนนอก 1 มม. และยึดเข้าด้วยกันโดยแผ่นเหล็กม้วน

ตลับลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่ง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกที่มีร่องแหวนล็อกเป็นลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่ง ตลับลูกปืนเหล่านี้มีความแข็งแกร่งสูง และสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทางรวมทั้งรับแรงในแนวรัศมีได้สูงด้วย

เนื่องจากตลับลูกปืนไม่มีรัง จึงทำให้มีพื้นที่ใส่เม็ดลูกกลิ้งได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั้น ทำให้มีค่า ฺbasic dynamic load rating และ basic static load rating สูงสุด อย่างไรก็ตาม การไม่มีรังคั่นระหว่างเม็ดลูกกลิ้งของตลับลูกปืนประเภทนี้ จึงทำให้ลูกปืนไม่สามารถมีความเร็วสูงเท่าความเร็วที่จะเป็นไปได้เมื่อใช้ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกพร้อมรัง

ลูกปืนสำหรับรอกสลิง

เนื่องจากมีร่องในแหวนนอก จึงสามารถกำหนดตำแหน่งของแหวนลูกปืนตามแนวแกนได้ง่าย ดังนั้นตลับลูกปืนแบบนี้จึงเหมาะสมสำหรับการจัดวางตลับลูกปืนสำหรับรอกสลิง

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

X-life พิสูจน์แล้วว่าดีกว่า

สำหรับตลับลูกปืนเหล่านี้ ผิวรางวิ่งจะมีความหยาบผิวที่เหมาะสมที่สุดและความเที่ยงตรงทางรูปทรงที่เหมาะสมที่สุด ทำให้มีความสามารถในการรับแรงกระทำสูงขึ้นและอายุการใช้งานนานขึ้น X-life เป็นแบรนด์คุณภาพสูงที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษภายใต้แบรนด์ INA และ FAG

ลักษณะเฉพาะที่กำหนดขึ้นโดยความสามารถในการรับแรงกระทำที่สูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีผลทำให้ได้ความสามารถในการรับแรงกระทำไดนามิกที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน หากโหลดและข้อมูลการออกแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตลับลูกปืน X-life จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ทำให้ระยะเวลาการบำรุงรักษาที่ยาวนานขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ