ค้นหา

Schaeffler Technology Center - การฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ ที่ Schaeffler Technology Center - การฝึกอบรมบนหลักการของผู้เชี่ยวชาญ และประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด ขณะที่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจะมีทางเลือกของตัวเองและตัวเลือกเพิ่มเติมตามที่ต้องการด้วยเช่นกัน นี่คือสิ่งความรู้ที่แต่ละคนนั้นได้รับและตรงกับประสบการณ์ทำงานที่จำเป็นต้องมีสำหรับงานประจำวันของเขาในเรื่องต่างๆ เช่น การออกแบบ การประกอบ การบำรุงรักษา หรือการจัดซื้อ

หลักสูตรแบบโมดูลที่ศูนย์เทคโนโลยีแชฟฟ์เลอร์ของเรา - การฝึกอบรม
หลักสูตรแบบโมดูลที่ศูนย์เทคโนโลยีแชฟฟ์เลอร์ของเรา - การฝึกอบรม

ความรู้ที่มากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้น - แนวคิดการฝึกอบรมของเรา

การใช้งานหลายพันรายการในทุกวันนี้ ทำให้ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนกาบ และระบบรางเลื่อนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงของเรามีส่วนทำให้ทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวนั้นมีความก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม มีเพียงความเข้าใจเชิงลึกที่สามารถนำมาใช้ในและให้มั่นใจได้ว่าจะถึงบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวได้ นี่คือเหตุผลของ Schaeffler Technology Center - การฝึกอบรม มีหลักสูตรการฝึกอบรมแบบโมดูลซึ่งครอบคลุมความต้องการส่วนบุคคลของพนักงานด้านเทคนิคและเชิงพาณิชย์

ระบบ: หลักสูตรนี้ครอบคลุมหลักการพื้นฐานไปจนถึงความรู้ในเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลับลูกปืน เมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมด้านระบบการประกอบ การถอดชิ้นส่วนและการตรวจติดตามสภาพ กระบวนการเรียนรู้แบบก้าวหน้ามีทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับขั้นสูง และระดับเข้มข้น

ผู้ฝึกสอน: ผู้ฝึกสอนมีความรู้ด้านวิธีการและความสามารถในการสอน และมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้สูงสุดในการอบรมฉบับกะทัดรัด นอกจากนี้ยังมั่นใจได้ว่า การถ่ายทอดความรู้ในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นในภาษาต่างๆ ในท้องถิ่น

คุณภาพ: ข้อค้นพบจากการสังเกตตลาด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลตอบรับตลอดจนแนวคิดและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมจะรวมอยู่ในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง Schaeffler Technology Center - การฝึกอบรม ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ่งต้องขอบคุณความต้องการสูงด้านคุณภาพของเรา

หลักสูตรการฝึกอบรมในสื่อออนไลน์-วิทยาเขต

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นตามที่คุณเลือก เมื่อคุณต้องการเรียนและคุณตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการศึกษาหัวข้อใด - บนสื่อกลางการเรียนรู้ ความรู้ใหม่ ๆ อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่คลิก เลือกระหว่างผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ตลับลูกปืน การติดตั้ง และการตรวจติดตามสภาพ การทดสอบครั้งต่อๆ ไปช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าในการเรียนรู้ที่คุณดำเนินการ
กรุณาคลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อเยี่ยมชม “วิทยาเขต” แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป

medias®-campus – หลักสูตรการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ