ค้นหา

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป

หลักจรรยาบรรณบริษัทฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของแชฟฟ์เลอร์ เอจี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากตระกูลแชฟฟ์เลอร์ โดยจะเน้นย้ำ�ถึงความสำ�คัญ ที่แชฟฟ์เลอร์1 มอบให้กับหลักจรรยาบรรณที่รับผิดชอบขององค์กร

หลักจรรยาบรรณบริษัทฉบับนี้จะอธิบายถึงค่านิยมและหลักการปฏิบัติซึ่งเราทุกคนต้อง ยินยอมตามทุกตัวอักษรและจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการ และ พนักงานทุกคน และแชฟฟ์เลอร์คาดหวังให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน

จรรยาบรรณทางธุรกิจของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ