ค้นหา

สิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งได้ในยุค อนาล็อก ก็จะสามารถช่วยให้เรา ก้าวหน้าในยุคดิจิทัลได้ เช่นกัน

เชิญพบกับแชฟฟ์เลอร์

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

แชฟฟ์เลอร์ เราสร้างแรงขับเคลื่อน เพื่อก้าวนำในทิศทางที่โลกกำลังเคลื่อนที่ไป ในฐานะที่เราเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกในภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม เราใช้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเคลื่อนไหวและความคล่องตัว เพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลก

จุดเด่นของวัฒนธรรมองค์กรของแชฟฟ์เลอร์ คือ การวางแผนระยะยาวและความรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงร่วมมือกับ EcoMatcher* เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการจัดทำนิตยสาร 'Tomorrow' ฉบับดิจิทัล

สำรวจความคล่องตัวและการเคลื่อนที่แห่งอนาคต

ลงทะเบียนเพื่อรับนิตยสาร'Tomorrow'

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อชีวิตที่น่าอยู่

คุณอาจทราบเกี่ยวกับเราไม่มาก แต่คุณอาจเคยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการโซลูชั่นของเราไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มาพบกับเทคโนโลยี ระบบ และบริการของเรา ที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกใบนี้ต่อไป

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

พันธมิตรเพื่อการขับเคลื่อนและการเคลื่อนที่ของคุณู่

แชฟฟ์เลอร์ เราเป็นบริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และกว่า 40 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราได้ทำงานร่วมกับลูกค้า พันธมิตร และสังคมเพื่อความคล่องตัวและการขนส่งแห่งอนาคต มาสำรวจโลกของเรา

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ