ค้นหา

แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป - We pioneer motion

ผู้ถือหุ้น

โดยความร่วมมือกับชายของเธอ ซึ่งก็คือ Georg F. W. Schaeffler ผู้ถือหุ้น Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann เป็นผู้อยู่เคียงข้างการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการทำงานของสามีของเธอ Dr. Ing. h.c. Georg Schaeffler ผู้ที่เสียชีวิตในปี 1996

คณะกรรมการบริหาร

แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป บริหารโดยคณะกรรมการบริหารของ Schaeffler AG ด้วยความร่วมกันของคณะกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ภูมิภาคซึ่งเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป

โรดแมปสู่ปี 2025

เราต้องการที่จะกำหนดอนาคตของการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่โดยความร่วมมือกับลูกค้า พันธมิตทางธุรกิจ และสังคม นั่นคือแรงผลักดันของเราและเป็นการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของเรา

คณะกรรมการกำกับดูแล

คณะกรรมการกำกับดูแลของ Schaeffler AG มีหน้าที่แต่งตั้ง กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลร่วมกับพลังแห่งการตัดสินใจร่วมกันของ Schaeffler AG ประกอบด้วยทั้งหมด 20 สมาชิก - ตัวแทนพนักงาน 10 คน และตัวแทนเจ้าของ 10 คน

ความยั่งยืน

การยอมรับความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสังคม ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ

นักลงทุนสัมพันธ์

รายงานทางการเงิน การนำเสนอ และข่าวสารของบริษัทสำหรับปีงบการเงินปัจจุบันและวันที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของแชฟฟ์เลอร์

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ