ค้นหา

ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบของแชฟฟ์เลอร์: ตลับลูกปืนบูชหนาตัดบาง

ตลับลูกปืนบูชหนาตัดบางเป็นผลิตภัณฑ์ความเที่ยงตรงสูงที่มีเสียงดังในการทำงานน้อยมากและความสามารถในการรับแรงกระทำที่สูง ตลับลูกปืนเหล่านี้มีสามแบบที่แตกต่างกัน และมีหน้าตัดขนาดเล็กมาก ซึ่งโดยส่วนมากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในแต่ละรุ่น หน้าตัดจะยังมีลักษณะคงที่ แม้ว่าจะใช้กับเพลาขนาดใหญ่และเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในลูกปืนใหญ่ขึ้นก็ตาม ดังนั้นจึงเรียกตลับลูกปืนนี้ว่า ตลับลูกปืนหน้าตัดคงที่ (Constant Section: CS) คุณลักษณะพิเศษนี้ทำให้ลูกปืนบูชหนาตัดบางต่างจากตลับลูกปืนแบบเดิมที่เป็นมาตรฐานในรุ่น ISO

ด้วยวิธีการนี้ จึงสามารถเลือกใช้หน้่าตัดที่ค่อยๆ ใหญ่ขึ้น และดังนั้นตลับลูกปืนที่มีความสามารถในการรับแรงกระทำที่สูงจึงสามารถใช้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ตลับลูกปืนบูชหนาตัดบางสามารถนำมาใช้เพื่อให้ได้การออกแบบที่บางและกะทัดรัด

ตลับลูกปืนหน้าตัดบางมีให้เลือกหลากหลายเช่นเดียวกับแบบที่เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก (C) ตลับลูกปืนแบบสัมผัสสี่จุด (X) และตลับลูกปืนแบบสัมผัสเป็นมุม (E) แต่ละแบบมีหลายรุ่น รุ่นต่างๆ จะตรงกับขนาดภาคตัดขวาง และตลับลูกปืนจะเข้าคู่กับรุ่นต่างๆ

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ