ค้นหา

ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบแชฟฟ์เลอร์: พูลเลย์ดึงสายพาน

ชุดพูลเลย์เฟืองพาเป็นระบบการดึงสำหรับชุดขับและชุดหมุนสายพาน โดยจะ

  • เพิ่มมุมสัมผัสในสายพานขับ ทำให้สามารถส่งค่ากำลังที่สูงขึ้น หรือใช้สายพานขับที่มีขนาดเล็กลงได้
  • ชดเชยการยืดของสายพานที่เป็นผลจากการทำงาน
  • ทำให้ระยะศูนย์กลางสั้นลงได้
  • ลดการสึกหรอบนสายพานขับ

ชุดพร้อมติดตั้งนี้ประกอบด้วยฝาครอบโลหะแบบดึงขึ้นรูปลึกที่ยึดติดกันด้วยหมุดย้ำ และลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก พูลเลย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน การลบคมบนพูลเลย์ช่วยป้องกันสายพานเสียหายได้ เนื่องจากโครงสร้างที่เป็นแผ่นเหล็ก จึงทำให้เกิดมวลหมุนเพิ่มเติมและการไม่สมดุลเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย

ชนิด A เหมาะสำหรับสายพานรูปตัววี ชนิด B สำหรับสายพานเรียบ สายพานรูปตัว V และสายพานกลม ชนิด D สำหรับสายพานกลมรวมทั้งสายเคเบิลเหล็กและเชือกปอ

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ