ค้นหา

ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบแชฟฟ์เลอร์: ชุดเสื้อตลับลูกปืน

ชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมเสื้อและตัวเสื้อมีความแข็งแกร่งเป็นชิ้นส่วนขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแข็งแรงและพร้อมติดตั้งสำหรับการออกแบบการติดตั้งลูกปืนที่ประหยัด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์มาหลายปี และมีหลายรุ่นที่เลือกใช้งานได้ ซึ่งประกอบด้วยชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมเสื้อติดตั้งในเสื้อตลับลูกปืน

รูปของเสื้อตลับลูกปืนและแหวนนอกของลูกปืนมีรูปทรงกลมและมีลักษณะตรงกัน ซึ่งช่วยในการปรับตั้งแหวนลูกปืนในตัวเสื้อสำหรับการเยื้องศูนย์เพลาแบบสแตติก ต้องขอบคุณชนิดการติดตั้งแบบพิเศษ (ปลอกล็อกเยื้องศูนย์หรือสกรูหนอน) ชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมเสื้อมีความง่ายในการยึดเข้ากับเพลา ซึ่งมีความง่ายในการติดตั้ง เมื่อมีการใช้ในการทำงานรวมกันกับเพลา

ชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมเสื้อมีการติดตั้งซีลหลายชิ้นที่ช่วยป้องกันชุดเม็ดลูกกลิ้งจากการปนเปื้อนและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเป็นสภาวะการทำงานที่ยากและวิกฤติกก็ตาม ชุดตลับลูกปืนมีชุดตัวเสื้อพร้อมตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมีที่หลากหลาย ตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมีทำงานบนพื้นฐานตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบของแชฟฟ์เลอร์: ชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมเสื้อ INA i.a.w. DIN

ชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมเสื้อ INA i.a.w. DIN

ชุดเสื้อตลับลูกปืน INA มีรุ่นที่ใช้งานเป็นชุดเสื้อตลับลูกปืน (plummer block) ชุดตัวเสื้อหน้าแปลนและชุดเสื้อตลับลูกปืนชนิด take-up ที่มีการออกแบบแตกต่างกันมากมาย ชุดที่พร้อมติดตั้งประกอบด้วยชุดเสื้อ INA ที่ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กแผ่น ซึ่งติดตั้งตลับลูกปืนเม็ดกลม INA ไว้ และเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานจะถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุกสภาวะการใช้งาน ตลับลูกปืนและชุดเสื้อจะเข้าชุดกัน

เนื่องจากความโค้งของแหวนวงนอกของตลับลูกปืนและช่องว่างภายในเสื้อ ชุดเสื้อ INA จึงสามารถชดเชยการเยื้องศูนย์ ขณะอยู่กับที่ของเพลาได้ ดูการชดเชยการเยื้องศูนย์ ชุดตลับลูกปืนนี้โดยมากจะใช้เป็นลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่ง แต่ก็สามารถใช้เป็นลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งภายใต้โหลดและความเร็วต่ำได้เช่นกัน ชุดเสื้อยึดกับโครงสร้างที่อยู่ติดกันด้วยสกรู ค่าค่าเผื่อพิกัดที่ต้องการน้อยมากที่เพียงพอสำหรับพื้นผิวการติดตั้งด้วยสกรู

X-life

มีขนาดต่างๆ สำหรับเกรดคุณภาพ X-life ลูกปืนเหล่านี้ระบุไว้ในตารางแสดงขนาด

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบของแชฟฟ์เลอร์: ชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมเสื้อ FAG i.a.w. JIS

ชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมเสื้อ FAG i.a.w. JIS

ชุดตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมีและตัวเสื้อใหม่ FAG Black series จากแชฟฟ์เลอร์มีความง่ายในการติดตั้ง การทำงานที่ราบรื่น และความน่าเชื่อถือที่สูง ดังนั้นจึงทำให้การติดตั้งลูกปืนมีความประหยัดได้เป็นพิเศษ ขนาดของเสื้อตลับลูกปืนเหล็กหล่อ FAG ตามมาตรฐาน JIS B 1559 ตัวเสื้อเหล็กหล่อชิ้นเดียวเหล่านี้สามารถรองรับโหลดในแนวแกนและแนวรัศมีขนาดปานกลางและสูง สารเคลือบ Durotect DB ของตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมีสามารถป้องกันการกัดกร่อนขั้นพื้นฐานได้ ชุดลูกปืนมีความเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานเพื่อรองรับแรงกระทำระดับปานกลางถึงระดับสูง

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias
การนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบ

X-life พิสูจน์แล้วว่าดีกว่า

สำหรับตลับลูกปืนเหล่านี้ ผิวรางวิ่งจะมีความหยาบผิวที่เหมาะสมที่สุดและความเที่ยงตรงทางรูปทรงที่เหมาะสมที่สุด ทำให้มีความสามารถในการรับแรงกระทำสูงขึ้นและอายุการใช้งานนานขึ้น X-life เป็นแบรนด์คุณภาพสูงที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษภายใต้แบรนด์ INA และ FAG

ลักษณะเฉพาะที่กำหนดขึ้นโดยความสามารถในการรับแรงกระทำที่สูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีผลทำให้ได้ความสามารถในการรับแรงกระทำไดนามิกที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน หากโหลดและข้อมูลการออกแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตลับลูกปืน X-life จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ทำให้ระยะเวลาการบำรุงรักษาที่ยาวนานขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ