ค้นหา

ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นแชฟฟ์เลอร์ ตลับลูกปืน track roller และราง

ตลับลูกปืน track roller พร้อมราง RUE เป็นระบบรางตลับลูกปืน track tollerเดี่ยวของ INA ที่มีความสามารถในการรับแรงกระทำและความแข็งแกร่งสูงสุด เพราะใช้เม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอก ชุดตลับลูกปืนนี้ประกอบด้วยตลับลูกปืนอย่างน้อยหนึ่งชุดที่มีระบบตลับลูกปืนครบชุด ราง แผ่นปิดที่ส่วนหน้าสุดของตลับลูกปืน แถบซีลที่ด้านบนและด้านล่างของตลับลูกปืนและจุกปิดสำหรับปิดรูยึดในราง

ตลับลูกปืนและรางของชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่แนวตรงพร้อมรางเข้ากันได้ดีและเป็นระบบมาตรฐาน เนื่องจากพิกัดความเผื่อเข้าใกล้พรีโหลดมาก จึงอาจเป็นไปได้ที่จะใช้ตลับลูกปืนและรางร่วมกันในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ต้องมีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อน

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่แนวตรงพร้อมรางเหมาะสำหรับความเร่งไม่เกิน 100 เมตร/วินาที2 ความเร็วไม่เกิน 180 เมตร/นาที และอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ –10 °C ถึง +100 °C และนำมาใช้ในงานที่มีความยาวการเคลื่อนที่ไม่จำกัด รับแรงกระทำได้สูงและสูงมาก และความแข็งแกร่งสูงถึงสูงมาก

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ