ค้นหา

ราง ML/V พร้อมหมุดปรับตั้งและรังของตลับลูกปืนเรียบแบบทำมุม

ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นแชฟฟ์เลอร์ ราง ML/V พร้อมหมุดปรับตั้งและรังของตลับลูกปืนเรียบแบบทำมุม

แบบพื้นฐานประกอบด้วยราง ML/V แบบคู่ ที่มีหมุดปรับตั้งและรังของตลับลูกปืนเม็ดลูกกลิ้งแบบเข็มแบบทำมุม ระบบรางตลับลูกปืนนี้ถูกกำหนดค่าพรีโหลดโดยใช้หมุดปรับตั้ง หมุดปรับตั้งนี้ให้พรีโหลดอย่างเท่าเทียมกันตลอดความยาวของรางเลื่อน ระยะพิตช์ของผิวหมุดปรับตั้งคือ 1.5 % เมื่อหมุดปรับตั้่งเคลื่อนไป 1 มิลลิเมตร ความสูงจะเปลี่ยนไป 15 ไมโครเมตร รางเลื่อนที่ให้มาเป็นแบบเกรด Q2, Q6 และ Q10

รังของตลับลูกปืนที่ใช้เป็นแบบรังของตลับลูกปืนเม็ดลูกกลิ้งแบบเข็มแบบทำมุมสองแถว ทำจากโลหะหรือพลาสติก

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ