ค้นหา

ระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบมีรังของตลับลูกปืนขนาดเล็ก

ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นแชฟฟ์เลอร์ ระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบมีรังของตลับลูกปืนขนาดเล็ก
ชุดขนส่งขนาดเล็ก

ชุดเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กพร้อมรังของเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบรังเรียบเป็นระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีรังพร้อมติดตั้ง ทนการกัดกร่อน และใช้สำหรับงานที่มีความยาวการเคลื่อนที่จำกัด ชุดตลับลูกปืนนี้มีความสามารถในการรับแรงกระทำสูง มีความแข็งแกร่งสูง และมีความเที่ยงตรงสูง แต่ต้องการพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากการออกแบบที่กะทัดรัด จึุงมักนำมาใช้แทนระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นที่ต้องการพื้นที่มากขึ้น ชุดตลับลูกปืนมีความยาวของตลับลูกปืนและรางหลายขนาด จึงสามารถออกแบบให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ชุดตลับลูกปืนขนาดเล็กเป็นตลับลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่งเชิงเส้น สามารถรองรับแรงได้จากทุกทิศทาง นอกเหนือจากทิศทางการเคลื่อนที่ และหมุนรอบได้ทุกแกน มีความแข็งแกร่งกว่าชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบเม็ดลูกกลิ้งกลม และเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและเที่ยงตรง

ชุดตลับลูกปืนนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีความยาวการเคลื่อนที่สั้น การเคลื่อนที่ที่มีความเสียดทานต่ำ การเคลื่อนที่ที่มีการสั่น และการรับแรงกระทำสูงที่มีความแข็งแกร่งสูง งานที่มักนำมาใช้ได้แก่ ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ วิศวกรรมไฟฟ้า หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการใช้งานห้องปลอดฝุ่น

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็ก

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กพร้อมรังของตลับลูกปืนแบบเรียบเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอก เป็นลูกปืนกำหนดตำแหน่งพร้อมติดตั้งที่ทนการกัดกร่อน ใช้สำหรับงานที่มีความยาวการเคลื่อนที่จำกัด และมีการพรีโหลดหลังจากติดตั้งแล้ว ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นนี้มีความสามารถในการรับแรงกระทำสูง มีความแข็งแกร่งสูง และมีความเที่ยงตรงสูง แต่ต้องการพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากระยะห่างระหว่างองค์ประกอบของตลับลูกปืนสามารถปรับเปลี่ยนได้ในการออกแบบ จึงสามารถปรับให้ตรงกับโครงสร้างที่อยู่ติดกันที่ได้กำหนดไว้แล้วได้โดยง่าย

มีความยาวหลายขนาดสำหรับการใช้งานแต่ละอย่าง ชุดตลับลูกปืนนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีความยาวการเคลื่อนที่สั้น การเคลื่อนที่ที่มีความเสียดทานต่ำ การเคลื่อนที่ที่มีการสั่น และการรับแรงกระทำสูงที่มีความแข็งแกร่งสูง

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ