ค้นหา

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กพร้อมราง

ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นแชฟฟ์เลอร์ ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กพร้อมราง

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กสองแถวและสี่แถวพร้อมรางเป็นตลับลูกปืนแบบครบชุดเป็นตลับลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่งแนวที่มีพรีโหลดสำหรับความยาวในการเคลื่อนที่ที่ไม่จำกัด ชุดตลับลูกปืนประกอบด้วยตลับลูกปืนอย่างน้อยหนึ่งตัวพร้อมกับผิวหน้ากำหนดตำแหน่งและราง

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นนี้สามารถรองรับแรงกระทำได้จากทุกทิศทาง นอกเหนือจากทิศทางการเคลื่อนที่ และรับแรงดัดได้ทุกแกน ชุดตลับลูกปืนแบบสองแถวจะมีเม็ดลูกกลิ้งสองแถวโดยมีจุดสัมผัสสี่จุดกับราง KUME..-C มีเม็ดลูกกลิ้งที่มีจุดสัมผัสสองจุดกับรางเลื่อนที่จะช่วยส่งแรงที่จุดสัมผัสทำมุม 45°

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นพร้อมรางทนต่อการกัดกร่อนเนื่องจากเหล็กใช้เหล็กกล้าในการผลิตส่วนของแผ่นรองและราง

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นแชฟฟ์เลอร์ ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กสองแถวพร้อมราง

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กสองแถวพร้อมราง

ระบบการทำงานของตลับลูกปืนแบบกำหนดตำแหน่งแนวที่มีพรีโหลดสำหรับความยาวการเคลื่อนที่แบบจำกัดและไม่จำกัด มีความสามารถในการรับแรงกระทำปานกลาง และความสามารถในการรับแรงบิดระดับปานกลางถึงสูง เนื่องจากใช้หลักการออกแบบเป็นโมดูล อีกทั้งยังมีรางและตลับลูกปืนจึงสามารถสับเปลี่ยนกันได้ระหว่างชุดบนพื้นฐานของลักษณะเฉพาะที่เหมือนกัน ทำให้มีความง่ายในการติดตั้งระบบราง มีชิ้นส่วนอะไหล่วางจำหน่าย และให้สามารถสามารถสต็อกสินค้าได้ประหยัดอย่างมาก

แผ่นรองรับและรางสามารถทนต่อการกัดกร่อน ซีลบนส่วนหน้าสุดของตลับลูกปืนช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกเข้าสู่เม็ดลูกกลิ้ง ตลับลูกปืนมีการอัดจาระบีและสามารถเติมสารหล่อลื่นได้ รางและตลับลูกปืนมีแบบกว้างด้วย

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นแชฟฟ์เลอร์ ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กสี่แถวพร้อมราง

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กสี่แถวพร้อมราง

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กสี่แถวพร้อมรางเป็นระบบตลับลูกปืนพร้อมติดตั้งสำหรับความยาวการเคลื่อนที่ไม่จำกัด ชุดตลับลูกปืนนี้มีความสามารถในการรับแรงกระทำและความแข็งแกร่งที่สูงถึงสูงมาก

แผ่นรองรับและรางสามารถทนต่อการกัดกร่อน ซีลบนส่วนหน้าสุดของตลับลูกปืนช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกเข้าสู่เม็ดลูกกลิ้ง เนื่องจากมีห้องเก็บสารหล่อลื่นในตัว ระยะเวลาในการเติมสารหล่อลื่นจึงถูกขยายออกไป

ตลับลูกปืนมีการอัดจาระบีและสามารถเติมสารหล่อลื่นได้

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ