ค้นหา

ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นแชฟฟ์เลอร์ ราง M แบบรางเรียบและราง V

ระบบรางตลับปืนนี้ประกอบด้วยราง M แบบรางเรียบ และราง V ทำหน้าที่เป็นรางรองรับ ซึ่งถูกนำมาใช้งานเป็นพิเศษสำหรับการรองรับแรงกระทำอยู่กับที่หรือโหลด ในกรณที่ไม่มีสารหล่อลื่นหรือสามารถเติมสารหล่อลื่นได้แค่เพียงช่วงเริ่มต้น รวมไปถึงในกรณีที่แรกเสียดทานเพิ่มขึ้นเนื่องจากความชื้น ระบบรางตลับลูกปืนนี้ยังเหมาะสำหรับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันหรือจาระบี และมีขนาดเข้ากันได้กับราง M-V ที่มีรังของตลับลูกปืนแบบเรียบ รางที่ให้มาเป็นแบบเกรด Q6 และ Q10

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ