ค้นหา

ราง J/S พร้อมรังของตลับลูกปืนเม็ดลูกกลิ้งเข็มแบบเรียบ

ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นแชฟฟ์เลอร์ ราง J/S พร้อมรังของตลับลูกปืนเม็ดลูกกลิ้งเข็มแบบเรียบ

ระบบรางตลับลูกปืนนี้ประกอบด้วยราง J และ S ซึ่งแยกจากกันด้วยรังของตลับลูกปืนเม็ดลูกกลิ้งแบบเรียบ ระบบนี้นำมาใช้เป็นตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งและสำหรับความยาวระยะชักที่จำกัด รางมีรุ่นแบบที่สูงและเรียบ รังของตลับลูกปืนทำมาจากโลหะหรือพลาสติก และเป็นแบบแถวเดียวหรือสองแถว

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ