ค้นหา

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นพร้อมราง

ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นแชฟฟ์เลอร์ ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นพร้อมราง

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นพร้อมรางเลื่อนเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและถูกขยายเพิ่มเติมภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์รางเดี่ยว ซึ่งจะถูกใช้เมื่อระบบรางแบบแนวตรงที่มีความสามารถในการรับแรงกระทำและความแข็งแกร่งที่สูง ซึ่งต้องเคลื่อนโหลดที่หนักพร้อมกับความเที่ยงตรงของตำแหน่งและการทำงานที่สูง เช่นเดียวกับแรงเสียดทานที่ต่ำ ระบบรางนี้เป็นแบบกำหนดตำแหน่งแนวตรงที่มีพรีโหลดสำหรับความยาวการเคลื่อนที่แบบจำกัดและไม่จำกัด

ขึ้นอยู่กับสภาวะการทำงาน สามารถเร่งความเร็วการทำงานสูงถึง 150 เมตร/วินาที2 และความเร็วการทำงานสูงสุดได้ถึง 360 เมตร/นาที ระบบรางประกอบด้วยตลับลูกปืนอย่างน้อยหนึ่งตัวพร้อมกับเม็ดลูกกลิ้ง ราง และจุกปิดทำจากพลาสติกหรือทองเหลืองหนึ่งหรือสองชิ้น

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นแชฟฟ์เลอร์ ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นสี่แถวพร้อมราง

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นสี่แถวพร้อมราง

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นสี่แถวพร้อมราง KUVE เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบรางเดี่ยวจาก INA ที่มีความเป็นเอนกประสงค์และได้มีการขยายการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ชุดตลับลูกปืนนี้ประกอบด้วยตลับลูกปืนอย่างน้อยหนึ่งชุดที่มีระบบตลับลูกปืนครบชุด ราง แผ่นปิดที่ส่วนหน้าสุดของตลับลูกปืน แถบซีลที่ด้านบนและด้านล่างของตลับลูกปืนและจุกพลาสติกสำหรับปิด

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นพร้อมราง KUVE เหมาะสำหรับความเร่งไม่เกิน 150 เมตร/วินาที2 ความเร็วไม่เกิน 300 เมตร/นาที2 และอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ –10 °C ถึง +100 °C และนำมาใช้ในงานที่มีความยาวการเคลื่อนที่ไม่จำกัด รับแรงกระทำได้สูง ความแข็งแกร่งสูง และความเสียดทานต่ำ

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นแชฟฟ์เลอร์ ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นหกแถวพร้อมราง

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นหกแถวพร้อมราง

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นหกแถวพร้อมราง KUSE เป็นระบบตลับลูกปืนเชิงเส้นที่ใช้เม็ดลูกกลิ้งที่มีความสามารถในการรับแรงกระทำและความแข็งแกร่งสูงสุด ชุดตลับลูกปืนนี้ประกอบด้วยตลับลูกปืนอย่างน้อยหนึ่งชุดที่มีระบบตลับลูกปืนครบชุด ราง แผ่นปิดที่ส่วนหน้าสุดของตลับลูกปืน แถบซีลที่ด้านล่างของตลับลูกปืน และจุกพลาสติกสำหรับปิด

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นพร้อมราง KUSE เหมาะสำหรับความเร่งไม่เกิน 150 เมตร/วินาที2 ความเร็วไม่เกิน 300 เมตร/นาที และอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ –10 °C ถึง +100 °C และนำมาใช้ในงานที่มีความยาวการเคลื่อนที่ไม่จำกัด รับแรงกระทำได้สูงและสูงมาก และความแข็งแกร่งสูงถึงสูงมาก

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ