ค้นหา

Schaeffler Technology Center ได้กำหนดความเชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในระดับเฉพาะในด้านตลับลูกปืนและส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งพิสูจน์ได้ว่า แชฟฟ์เลอร์ปฏิบัติตามงานในฐานะซัพพลายเออร์โดยให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงเช่นเดียวกันทั่วโลก

หลักสูตรการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการตรวจสอบติดตามเป็นระยะ ทำให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานนี้ได้รับการยึดมั่นอย่างต่อเนื่องและถาวร ไม่ว่าจะเป็นในยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ หรืออเมริกาใต้ก็ตาม ลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ด้านตลับลูกปืนกว่า 100 ปีเสมอ

ผลงานของเรา:

ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรหรือแต่ละชิ้นและหน้าที่ของเครื่องจักรแต่ละหน่วยในกระบวนการทำงาน ที่ทำให้สามารถสืบทอดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

การคำนวณและการเพิ่มประสิทธิภาพ

การคำนวณผลิตภัณฑ์ในโครงสร้างที่อยู่ติดกัน โดยคำนึงถึงอิทธิพลภายในและภายนอกด้วยเครื่องมือคำนวณของกลุ่มแชฟฟ์เลอร์ เช่น BEARINX®, Caba, FEM เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำและปรับให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพหรือทำให้มั่นใจถึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งาน

ความรู้ความชำนาญในกระบวนการผลิต

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต = ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและปฏิสัมพันธ์กับเครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก หรือแต่ละชิ้น ที่ทำให้สามารถได้มาซึ่งคุณสมบัติและบริการของผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและสนับสนุนกระบวนการผลิต

การตรวจติดตามสภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การวัดการสั่นสะเทือน การวัดอุณหภูมิด้วยภาพถ่าย การจัดการของเหลว เพื่อสนับสนุนกระบวนการบำรุงรักษา

ระบบเมคคาทรอนิกส์

การทำงานร่วมกันของส่วนประกอบและโมดูลทางกล อิเล็กทรอนิกส์ และไอที สำหรับทุกด้านของตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบ มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมและตลับลูกปืนเชิงเส้น

การวิเคราะห์ความเสียหาย

การวิเคราะห์ความเสียหาย = การวิเคราะห์และการประเมินสาเหตุของความเสียหายในตลับลูกปืนและตลับลูกปืนกาบ อุปกรณ์เสริม และตลับลูกปืนเชิงเส้น

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานหรือเฉพาะรายเกี่ยวกับหัวข้อตัวผลิตภัณฑ์ หลักการของตลับลูกปืน การติดตั้ง การตรวจติดตามสภาพ การวิเคราะห์ความเสียหาย ฯลฯ สำหรับลูกค้า บริษัทคู่ค้าจำหน่าย และพนักงานของแชฟฟ์เลอร์

สินค้าและแพคเกจบริการ

บรรจุภัณฑ์เฉพาะชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการบำรุงรักษาของลูกค้า

การให้คำปรึกษาด้านการติดตั้ง

คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ว่ามีผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมและขั้นตอนการประกอบใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้

บริการติดตั้ง

การดำเนินการและการตรวจติดตามสภาพการติดตั้งและการถอดตลับลูกปืนและตลับปืนกาบ อุปกรณ์เสริม และระบบตลับลูกปืนเชิงเส้น

การคืนสภาพ

การคืนสภาพตลับลูกปืน

ความคุ้มค่าสำหรับลูกค้าของเรา:

ด้วยความพยายามร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรในพื้นที่ใน Schaeffler Technology Center คุณจะได้รับโซลูชันระดับพรีเมียมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณและทันสมัยอยู่เสมอ การทำงานร่วมกับพันธมิตรธุรกิจที่มีประสบการณ์ ยังช่วยให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจหลักของคุณโดยไม่ต้องกังวล

นอกจากนี้เครือข่ายทั่วโลกของเรา ยังใช้เวลาตอบกลับที่สั้นมากซึ่งควบคู่ไปกับประโยชน์เพิ่มเติมของวิศวกรฝ่ายขายของแชฟฟ์เลอร์ที่ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในเชิงรุกสำหรับการปรับปรุง ด้วยวิธีนี้ แชฟฟ์เลอร์ให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมแก่ผู้ผลิตเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน เรายึดมั่นในความสำเร็จของบริษัทของคุณในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคและเชิงพาณิชย์ก็ตาม ด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีระดับโลกของเรา แชฟฟ์เลอร์จึงสามารถลดต้นทุนโดยรวมของเครื่องจักรและระบบได้อย่างยาวนาน ในขณะที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าด้วยโซลูชันที่มีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ