ค้นหา

ของเหลว

ผลิตภัณฑ์แชฟฟ์เลอร์สำหรับระบบไฮดรอลิกและปั๊มของเหลวที่หลากหลายรวมอยู่ในส่วนของ “Fluid Technology” ตลับลูกปืนและส่วนประกอบสำหรับการใช้งานที่ต้องการเหล่านี้ จำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือสูงและยังประหยัดค่าใช้จ่าย “Fluid Technology” มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้เป็นหลักโดยมีการพัฒนาเฉพาะลูกค้าเป็นรายบุคคลหรือเฉพาะในกรณีนั้นๆ - ด้วยผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ทันสมัย

การใช้งาน

การใช้งาน

ปั๊มสูบของเหลวจากสถานะของความดันต่ำไปยังสถานะของความดันที่สูงขึ้นจากระดับพื้นโลกที่ต่ำกว่าไปจนถึงระดับพื้นโลกที่สูงขึ้น หรือจากช่วงความเร็วการไหลที่ต่ำกว่าไปจนถึงช่วงความเร็วในการไหลที่สูงขึ้น

ความแตกต่างเกิดขึ้นที่นี่ระหว่างหลักการพื้นฐานสองประการ: หลักการกระจัดเชิงบวกและหลักการแรงเหวี่ยง ในปั๊มหอยโข่ง ของเหลวจะไหลเข้ามาจากทิศทางตามแนวแกนและถูกบังคับให้เคลื่อนที่โดยล้อใบพัดที่หมุนอย่างรวดเร็ว ในปั๊มลูกสูบ ของเหลวในกระบอกสูบจะถูกบีบอัดโดยลูกสูบที่เคลื่อนที่

 • ของที่สูบ
  คอนกรีต, อุจจาระ, น้ำมัน, น้ำจากควบแน่น, เชื้อเพลิง, น้ำยาหล่อเย็น, กรด/ด่าง, น้ำ, อาหาร
 • การใช้งาน
  อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, การรดน้ำ, การชลประทานและการระบายน้ำ, อุตสาหกรรมเคมี, ระบบดับเพลิง, เทคโนโลยีความร้อน, การทำความสะอาด, ระบบไฮดรอลิกส์, ปิโตรเคมี, สระว่ายน้ำ, เทคโนโลยีเรือ, การประปา, เหมือง, เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แชฟฟ์เลอร์สำหรับเทคโนโลยีการจัดการของเหลว:

 • ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียว
 • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว
 • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว
 • ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
 • ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
 • ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
 • ตลับลูกปืนแบบสัมผัสสี่จุด
ผลิตภัณฑ์
แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ