ค้นหา

โซลูชันทางอุตสาหกรรม

กลุ่มธุรกิจระบบขนส่งทางราง

รถราง

กลุ่มธุรกิจพลังลม

ลม

กลุ่มธุรกิจระบบเกียร์

มอเตอร์ไฟฟ้า
นิวเมติก
ทางทะเล
สถาบันของรัฐและเอกชน
ตัวล็อกและข้อต่อติดตั้ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
โครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มธุรกิจจักรกลภาคสนาม

เครื่องจักรก่อสร้าง
รถบรรทุกงานอุตสาหกรรม
เครน สายพานลำเลียง ลิฟท์
การขนส่งระบบเคลื่อนที่

กลุ่มธุรกิจระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องจักรงานไม้
ยางและพลาสติก
การประกอบและการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ภาคธุัรกิจวัตถุดิบ

การผลิตและการแปรรูปโลหะ
อุปกรณ์การเจาะและการลำเลียง

กลุ่มธุรกิจอากาศยาน

อากาศยาน

กลุ่มธุรกิจยานยนต์สองล้อ

รถปล่อยควันเสียต่ำ (LEV) จักรยาน และอุปกรณ์กีฬา
เครื่องยนต์สันดาปขนาดเล็ก

Schaeffler Global Technology Network

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ