ค้นหา

ตลับลูกปืนชุดห้องเพลาสำหรับรถขนส่งสินค้า

ชุดตัวเสื้อตลับลูกปืนชุดห้องเพลา

ชุดตลับลูกปืน TAROL สำหรับระบบราง
ชุดตลับลูกปืน TAROL สำหรับระบบราง

การขนส่งสินค้าประกอบด้วยรถยนต์จำนวนมากสำหรับการใช้งานพิเศษ เช่น รถขนแร่และถ่านหิน รถบรรทุกติดตั้งถังบรรจุ รถยนต์สำหรับขนส่งรถยนต์ รถห้องย็นและรถยนต์สำหรับขนส่งสินค้าปริมาณมากๆ และสินค้าที่คละกัน ใช้ตลับลูกปืนชุดห้องเพลา FAG WJ / WJP หรือตลับลูกปืนเม็ดเรียว FAG TAROL จะถูกใช้ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ให้บริการรถไฟและภูมิภาคที่ใช้งาน ตลับลูกปืน TAROL ที่ขนาดเป็นนิ้วเป็นข้อบังคับใช้ภายในเขตอำนาจของ AAR (Association of American Railroads) ซึ่งที่นี่มักใช้ตัวแปลงแทนที่ตัวเสื้อแบบปิด ซึ่งหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดแหวนนอกของตลับลูกปืนจะต้องทำจากเหล็กชุบแข็ง เพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากการแตกหัก มาตรฐาน EN12080 และ EN12082 ใช้สำหรับตลับลูกปืนชุดห้องเพลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าภายในสหภาพยุโรป สำหรับการใช้งานภายในเขตอำนาจของ AAR การอนุมัติเป็นไปตามระเบียบ AAR โดยชอบโดยข้อบังคับ ในกรณีอื่นๆ จะขึ้นกับกฎข้อบังคับของภูมิภาคนั้น

การเลือกขนาดและการออกแบบตลับลูกปืนชุดห้องเพลานั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของภูมิภาคและการใช้งาน ในรถโบกี้บรรทุกสินค้าที่ใช้ในเครือข่ายรถไฟของ Deutsche Bahn ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก FAG WJ / WJP 130x240 ถูกใช้อย่างแพร่หลายร่วมกับตัวเสื้อแบบ Y25

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ