ค้นหา

บริการมีไว้สำหรับลูกค้าและพันธมิตรทางการค้าของ INA และ FAG เท่านั้น ส่วนมหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มอีเมลต่อไปนี้สำหรับลงทะเบียนเพื่อใช้การคำนวณเพลา Bearinx-online แผนกการวิเคราะห์และการจำลององค์กรของ Schaeffler KG จะติดต่อไปที่คุณ เพื่อส่งเอกสารสัญญาที่จำเป็น และจัดการให้คุณเข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม: บริการออนไลน์ Bearinx: ข้อกำหนด

คุณจะได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบการคำนวณเพลาโดยใช้ Bearinx-online ตามเงื่อนไขในข้อตกลงหลังจากที่คุณผ่านการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งวันแล้ว

โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมและการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการออนไลน์ของ Bearinx-online


กรอกข้อมูลในช่องที่เว้นว่างไม่ได้!

ข้อความของคุณถึงเรา

โปรดกรอกข้อมูลลงในช่อง
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่อง
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่อง
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่อง
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่อง
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่อง
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่อง
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่อง

ยืนยัน

โปรดกรอกข้อความ Captcha

ความเป็นส่วนตัว

* ช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ