ค้นหา

คำแนะนำการจัดส่งและการขนส่ง

คำแนะนำการจัดส่งและการขนส่งสิ่งของ

คำแนะนำการจัดส่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “เงื่อนไขการจัดซื้อ” ของเรา และมีผลใช้ได้กับสิ่งของที่ส่งมอบทั้งหมดให้แก่แชฟฟ์เลอร์ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ SupplyOn TOMS

ข้อกำหนดการซื้อทั่วไป
ข้อมูลการจัดส่งทั่วไป

เงื่อนไขการส่งมอบ

สำหรับการส่งมอบแบบ “EXW/FCA” โปรดดำเนินการว่าจ้างบริษัทขนส่งสินค้าที่สอดคล้องกับสินค้าที่จะขนส่ง

บริการขนส่งพัสดุ: คำแนะนำการขนส่งต้องดำเนินการขึ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่แนะนำของซัพพลายเออร์ขนส่งพัสดุ ในเว็บไซต์ การจัดส่งสามารถสั่งซื้อได้โดยการป้อนข้อมูลที่ร้องขอ เช่นเดียวกับฉลากที่สามารพิมพ์ได้หลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว

การขนส่ง-ทางบก (พาเลต) คำแนะนำการขนส่งต้องดำเนินการขึ้นโดยใช้สูตรคำนวณบนหน้าเว็บไซต์ของแชฟฟ์เลอร์ หลังจากที่ได้รับคำแนะนำการขนส่งเสร็จแล้ว คุณจะได้สำเนาของคำสั่งจัดส่งอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดเคลียร์แคชของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ของคุณ ก่อนที่จะใช้แอปพลิเคชั่น เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานตามฟังก์ชันที่ถูกต้อง)

การลงทะเบียนกับผู้ให้บริการระบบโลจิสติกส์ของเรา

สิ่งของที่ส่งมอบต้องลงทะเบียนผ่านอีเมลตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับสินค้าที่ส่งมอบปกติ:
  • วัน A ลงทะเบียนภายในเวลา 14:00 น.
  • วัน B รับของที่จะส่งภายในเวลา 16:00 น.
  • วัน C ส่งมอบของไปยังสถานที่ตั้งของแชฟฟ์เลอร์ในเยอรมนี

เนื่องด้วยเหตุผลของการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศที่เกินเวลาที่กำหนด ซึ่งจำเป็นต้องลงทะเบียนกับผู้่ให้บริการโลจิสติกส์ของแชฟฟ์เลอร์ในเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถส่งมอบได้ในเวลาที่กำหนด โดยที่การลงทะเบียนนั้นจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 14:00 น. ก่อนที่จะทำการรับของที่จะส่ง

การลงทะเบียนและการรับของที่จะส่งในวันเดียวกันจำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้ากับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของแชฟฟ์เลอร์
ในกรณีที่การลงทะเบียนนั้นถูกดำเนินการในวันที่รับของที่จะส่ง โดยไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า หรือการส่งมอบนั้นจะถูกส่งช้ากว่าปกติ ทางแชฟฟ์เลอร์จะแจ้งให้ซัพพลายเออร์รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้าดังกล่าว

การรวบรวมงานที่ต้องส่งมอบ

เมื่อไรก็ตามที่สามารถทำได้ คำสั่งซื้อแต่ละคำสั่งจะต้องรวบรวมเพื่อจัดส่งรวมกันไปยังโรงงานแชฟฟ์เลอร์ เว้นเสียแต่ว่าเกินกำหนดวันที่ส่งมอบ
ในกรณีของงานที่ต้องส่งมอบที่แตกต่างกันจะถูกบรรจุในตู้สินค้าที่จัดการได้เพียงตู้เดียว งานที่ต้องส่งมอบที่แตกต่างกันเหล่านี้จะต้องแยกจากกันในวิธีการที่เมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวแล้วจะสามารถขนส่งต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัด (เช่น บรรจุภัณฑ์ที่แยกงานที่ต้องส่งมอบที่แตกต่างกันพร้อมกับใบส่งมอบที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ที่แยกต่างหากภายในตู้สินค้าที่สามารถจัดการได้)

การส่งมอบโดยบริการรับส่งพัสดุ: TNT-Express น้ำหนักสูงสุด 32 กก.

เลือกผู้จัดส่ง

โปรดเลือกวิธีการขนส่ง

ในการหาผู้ขนส่งสินค้าที่รับผิดชอบสำหรับการจัดส่งของคุณ เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลต่อไปนี้จากคุณ:

กรุณาเลือกประเทศผู้ส่ง
โปรดเลือกประเทศปลายทาง

ข้อบังคับทางกฎหมายของการเพิ่มความปลอดภัยให้กับของที่ส่งและความปลอภัยทางวิชาชีพ

เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและการตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราเกี่ยวกับ “การเพิ่มความปลอดภัยให้ของที่ส่งและความปลอดภัยทางวิชาชีพ”

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ