ค้นหา

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบโลจิสติกส์มาตรฐานมีส่วนสนับสนุนสำคัญต่อความสำเร็จของเป้าหมายระดับองค์กรของ แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป

การปฏิบัติตามกระบวนการที่ได้อธิบาย และการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง

เอกสารที่ถูกต้องทั้งหมดเกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป สรุปได้ดังนี้

กฎที่บังคับใช้
คำแนะนำการจัดส่งและการขนส่ง
แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ