ค้นหา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (การขาย) ของบริษัทแชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัด

บนเว็บไซด์นี้ ได้แสดงเงื่อนไขทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการขายและการส่งมอบของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป เรียบร้อยแล้ว และโปรดทราบว่าเฉพาะเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้นที่จะนำไปปรับใช้กับการจัดส่งและการบริการของเราแต่ละราย บริษัท นิติบุคคล ตามกฎหมายมหาชนหรือสินทรัพย์พิเศษภายใต้กฎหมายมหาชน

เงื่อนไขเกี่ยวกับการขายและการจัดส่งจากฝ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของแชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ