ค้นหา

พันธมิตรของแชฟฟ์เลอร์

สำนักงานของเราซึ่งตั้งอยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในแต่ละประเทศ สำนักงานประจำภูมิภาค หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ทั้งหมดนี้ล้วนสนับสนุนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง และเป็นฐานสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอของลูกค้าโดยไม่ล่าช้า

ศูนย์เทคโนโลยีของแชฟฟ์เลอร์ (Schaeffler Technology Center หรื STC)
ศูนย์เทคโนโลยีของแชฟฟ์เลอร์ (Schaeffler Technology Center หรื STC) เป็นศูนย์บริการทางเทคนิคในพื้นที่ ที่ดูแลโดยวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นพิเศษ ทั่วโลก พวกเขาจัดให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่มีมาตรฐานสูงเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของผลงานที่ครอบคลุมของเรา

Schaeffler Technology Partner
Schaeffler Technology Partner (STP) จัดให้มีบริการที่มีคุณภาพสำหรับการประกอบงานเมคคาทรอนิกส์และโซลูชันที่ครบวงจรสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี แชฟฟ์เลอร์ในภาคธุรกิจระบบอัตโนมัติและระบบส่งกำลัง โดยจัดให้มีการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนที่ครอบคลุมสำหรับกระบวนการทั้งหมดนับตั้งแต่การวางแผนโครงการ, งานวิศวกรรม, การผลิต และประกอบ จนถึงการดำเนินการในการเริ่มต้นการผลิตและการบริการ โซลูชันที่ดีที่สุดถูกดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จผ่านการเลือกและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

 • ตำแหน่งที่ตั้ง

  • ตำแหน่งที่ตั้ง

   แชร์หน้านี้

   Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

   ยอมรับ