ค้นหา

ความยั่งยืน

ด้วยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราจะพบกับภารกิจงานด้านความยั่งยืนเพื่อการถ่ายโอนและใช้แนวคิดร่วมกันในระบบห่วงโซ่อุปทาน เราประสานงานกลยุทธ์ของเราและส่งผลให้เกิดเป้าหมายความยั่งยืนเป้าหมาย รวมถึงมาตรการและตัวชี้วัดกับฝ่ายความยั่งยืนของเราและพัฒนาโซลูชันที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้า ความมุ่งมั่นของเราของเราคือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่มีความโปร่งใส ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการที่มีมูลค่าเพิ่มจะลดลง และทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของเราได้

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนถูกกำหนดโดย UN World ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติว่า "ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ประนีประนอมความสามารถของคนรุ่นอนาคตในการตอบสนองความต้องการของตนเอง" ลูกค้าของเรายังตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างโดยพิจารณาจากแง่มุมของการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะ นอกเหนือไปจากข้อกำหนดด้านความยั่งยืนทางกฎหมาย เช่นเดียวกับการประเมินโดย NGO และนักลงทุน กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างยั่งยืนกำลังมีความสำคัญมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ เราจึงกำหนดกรอบการทำงานที่มีผลผูกพันด้วย "นโยบายการจัดซื้อที่ยั่งยืน" ซึ่งเราตอบสนองความต้องการของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการในลักษณะที่บรรลุคุณค่าบนพื้นฐานวงจรชีวิต โดยไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้กับเราในฐานะองค์กรเท่านั้น สังคมและเศรษฐกิจในขณะที่ลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

การพัฒนาความยั่งยืนของการค้าห่วงโซ่อุปทานของพันธมิตร

สร้างพื้นฐาน

จรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์แชฟฟ์เลอร์เป็นพื้นฐานสำหรับความร่วมมืออย่างมีความรับผิดชอบกับคู่ค้าของเรา

ระบุความเสี่ยง

เราดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของซัพพลายเออร์ของเรา

ลดความเสี่ยง

เราลดความเสี่ยงที่ระบุผ่านมาตรฐานสากล การประเมิน และการตรวจสอบ

ประเมินความยั่งยืน

การประเมินตนเองโดยคู่ค้าของเราทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของพวกเขา

สร้างสิ่งจูงใจ

ในการตัดสินใจจัดหา เราจะคำนึงถึงการดำเนินการที่ยั่งยืนของคู่ค้าของเราด้วย

จรรยาบรรณของคู่ค้า

เพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา เราได้วางข้อกำหนดที่สอดคล้องกันสำหรับคู่ค้าของเราในจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้จะต้องส่งต่อไปยังเครือข่ายคู่ค้าทั้งหมด การยอมรับจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าของกลุ่มแชฟฟ์เลอร์จึงเป็นพื้นฐานบังคับสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่และในอนาคตทั้งหมด

จรรยาบรรณทางธุรกิจของซัพพลายเออร์ของ แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป

การประเมินความยั่งยืนด้่วยตัวเอง

เพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของคู่ค้าที่ระบุ เราใช้แบบสอบถามการประเมินตนเองแบบมาตรฐาน (SAQ) เกี่ยวกับความยั่งยืนจากโครงการริเริ่มขับเคลื่อนความยั่งยืน คู่ค้าที่เลือกเพื่อจุดประสงค์นี้จะได้รับคำเชิญผ่าน NQC Ltd. ให้กรอกแบบสอบถามบนแพลตฟอร์ม Supplier Assurance หากบริษัทของคุณจดทะเบียนใน NQC Ltd. แล้ว เราหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณเพื่อให้เราสามารถดู SAQ ของคุณได้

แบบสอบถามการประเมินตนเอง

การประกันซัพพลายเออร์

คำถามที่พบบ่อย - แบบสอบถามการประเมินตนเองเรื่องความยั่งยืนของซัพพลายเออร์ (SAQ)

นโยบายเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

แชฟฟ์เลอร์ไม่ได้จัดหาแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าโดยตรง แต่ตระหนักดีว่าแร่ที่มีความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นแชฟฟ์เลอร์จึงเรียกร้องทั้งตัวเองและคู่ค้าว่าผลิตภัณฑ์แชฟฟ์เลอร์ทั้งหมดปราศจากแร่ซึ่งมีการค้าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อสนับสนุนความขัดแย้งในรัฐหรือที่มาจากกิจกรรมการทำเหมืองในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรือมีความเสี่ยงสูง

จากภูมิหลังนี้ แชฟฟ์เลอร์ต้องการการจัดหาแร่เหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบในเครือข่ายคู่ค้า และอ้างอิงถึงแนวทาง "การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ OECD สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบของแร่จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง" สำหรับข้อกำหนดนี้

แชฟฟ์เลอร์คาดหวังจากซัพพลายเออร์ที่ระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแร่ธาตุที่มีความขัดแย้งกัน เพื่อรายงานเกี่ยวกับการมีอยู่ของแร่ที่มีความขัดแย้งเป็นประจำทุกปี RMI CMRT Reporting Template โดยใช้รูปแบบที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก –

เทมเพลตการรายงานเวอร์ชันล่าสุดสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Responsible Minerals Initiative - เทมเพลตการรายงาน Conflict Minerals (responsiblemineralsinitiative.org)

นโยบายเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

นโยบายการค้ามนุษย์

เกือบทุกประเทศในโลกใบนี้ได้ถูกกระทบโดยการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในประเทศที่เป็นบ้านเกิด ทางผ่าน หรือจุดหมายปลายทางของเหยื่อก็ตาม ดังนั้นแชฟฟ์เลอร์กรุ๊ปจึงมีการให้ความสนใจในกรณีของการค้ามนุษย์

นโยบายการค้ามนุษย์ได้อธิบายถึงหลักการพื้นฐานและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ นโยบายนี้ได้นำไปใช้ในทุก ๆ พื้นที่ในบริษัท เราต้องการให้พันธมิตรทางธุรกิจและการค้าห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาได้ตรวจสอบตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของพวกเขา

นโยบายการค้ามนุษย์

การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

การป้องกันทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานเป็นส่วนพื้นฐานในแนวทางการจัดการของแชฟฟ์เลอร์

นโยบาย EHS ของเรา (การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย) อธิบายหลักการและเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการจัดการ เราช่วยรับประกันความต่อเนื่องและความสำเร็จของบริษัทโดยการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งนำมาสู่การปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการต่อไปนี้ใช้กับทุกพื้นที่ในบริษัทของเรา เรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อพนักงานของเรา สังคม และคนรุ่นต่อไปในอนาคต

นโยบาย EHS

เราสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจและการค้าห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาปฏิบัติตาม

กรเปิดเผยข้อมูลสารต้องห้าม

จากตารางด้านล่างคุณจะพบกับมาตรฐานที่เห็นพ้องกันเกี่ยวกับ “การเปิดเผยข้อมูลสารต้องห้าม” สำหรับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับวัสดุการผลิตของแชฟฟ์เลอร์ ดังนั้นคู่ค้าทั้งหมดจะต้องเปิดเผยสารเคมีทั้งหมดและอาจจะไม่มีการจัดซื้อสารเคมีต้องห้ามที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของทางแชฟฟ์เลอร์

S132030-1 สารต้องห้ามและต้องแจ้งครอบครอง

เอกสารบังคับ

S132030-1/เอกสารแนบท้าย ใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตัวอย่างของใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับสารผสม - ใช้ในในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างของใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับชิ้นส่วนที่จัดซื้อ - ใช้ในในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

การปกป้องภูมิอากาศ

นโยบายพลังงานของเราได้บ่งบอกถึงหลักการสำคัญของการใช้แหล่งพลังงานอย่างรับผิดชอบ ยังรวมไปถึงระบบการจัดการการผลิตพลังงาน ซึ่งรับประกันการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานในบริษัทอย่างต่อเนื่อง ด้วยเงื่อนไขการส่งมอบทางเทคนิค S151010-25 เราได้กำหนดมาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในการจัดสรรเครื่องจักรและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ๆ

ด้วยมาตรการเหล่านี้ แชฟฟ์เลอร์สนับสนุนเป้าหมายการปกป้องสภาพอากาศที่บังคับใช้ ดังนั้นจึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและคนรุ่นต่อไปในอนาคต หลักการต่อไปนี้ใช้กับทุกพื้นที่ของบริษัทของเราทั่วโลก ดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าของพวกเขาปฏิบัติตามพวกเขา

Energy Policy

การปกป้องสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการปล่อยมลพิษหรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สัดส่วนที่มีนัยสำคัญของการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในผลิตภัณฑ์ของเราเกิดขึ้นแล้วในห่วงโซ่อุปทาน และเรียกว่าขอบเขตที่ 3 การปล่อยมลพิษต้นน้ำ ดังนั้นเราจึงคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราให้ข้อมูลที่โปร่งใสและเข้าใจได้ ภาพรวมของการคำนวณการปล่อยมลพิษที่จำเป็นและเป็นมาตรฐานจะแสดงอยู่ในเอกสารต่อไปนี้

Product Carbon Footprint Calculation (overview)

นอกเหนือจากภาพรวมนี้แล้ว PCF Guideline ยังสนับสนุนข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ของลิตภัณฑ์

Product Carbon Footprint Calculation (Insights)

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ