ค้นหา

ข้อกำหนดการซื้อทั่วไป

ต่อไปนี้คือเงื่อนไขและข้อกำหนดการจัดซื้อทั่วไปในปัจจุบันสำหรับ Schaeffler Group โปรดทราบว่าเงื่อนไขและข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลต่อความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างซัพพลายเออร์กับเราโดยเฉพาะ ข้อกำหนดและข้อตกลงอื่นๆ ของซัพพลายเออร์จะมีผลก็ต่อเมื่อเราได้รับรองเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการเท่านั้น การรับรองไม่สามารถทำได้โดยปริยายในส่วนของเรา และไม่สามารถสันนิษฐานได้จากการกระทำหรือการชำระเงินดังกล่าว

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ