ค้นหา

ฝ่ายจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์

เราภาคภูมิใจในบทบาทของเราในฐานะคู่ค้าด้านระบบและวิศวกรรม และในการที่เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าของเราด้วยแนวคิดใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น หนึ่งในหลักประกันความสำเร็จคือซัพพลายเออร์ซึ่งมีมุมมองเช่นเดียวกับเรา เราทำงานร่วมกันในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และโมดูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นำแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้ ทดสอบโครงสร้างต้นทุนของเรา และรักษาตำแหน่งที่โดดเด่นของเราในตลาดร่วมกัน

ปรัชญาการซื้อ

ความสำเร็จของ แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ของเรา แผนกจัดซื้อของเราทั่วโลกกำลังค้นหาซัพพลายเออร์รายใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ ซึ่งสามารถทำการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์สูงสุดขององค์กรของเรา และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

คู่ค้าที่แข็งแกร่งของบริษัทเราต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

ความน่าเชื่อถือในการจัดส่ง: ความยืดหยุ่นสูง ความน่าเชื่อถือ และความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาคือจุดแข็งของบริษัทเรา

ความรับผิดชอบต่อต้นทุน: องค์ประกอบหลักของการคำนวณต้นทุนของเราขึ้นอยู่กับราคาที่เราได้รับจากซัพพลายเออร์ ดังนั้นเราจึงคาดหวังถึงการตั้งราคาที่โปร่งใส

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพ: คุณเป็นผู้รักษาระบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพ ปรัชญาการควบคุมคุณภาพของคุณขึ้นอยู่กับหลักการ "กลยุทธ์ข้อบกพร่องเป็นศูนย์" และการปรับปรุงต้นทุน วันครบกำหนด และการบริการอย่างต่อเนื่อง สำหรับบางภาคส่วน การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO TS 16949 หรือ AS 9000 เป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการทำงานร่วมกับเรา

การปกป้องสิ่งแวดล้อม: การปฏิบัติตามกฎหมายปัจจุบันคำสั่งเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา การรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 และ/หรือ EMAS เป็นสิ่งที่พึงประสงค์และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับภาคส่วนที่กำหนด

การทำงานร่วมกัน: เราต้องการคู่ค้าสำหรับตลาดจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งสนับสนุนเราอย่างสร้างสรรค์และด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อต่อยอดความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของเรา คุณใช้เครื่องมือ อย่างเช่น การวิเคราะห์คุณค่า การกำหนดมาตรฐาน การปรับปรุงทางเทคนิค เป็นต้น

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ