ค้นหา

คุณภาพ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ ตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันและการเป็นผู้นำในตลาดโลกของกลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์ ดังนั้น ความสมบูรณ์แบบ คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการที่ซัพพลายเออร์ส่งมอบให้เรา จึงมีอิทธิพลและเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตทางเทคนิคขั้นสูง ดังนั้น กลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์ จึงออกข้อกำหนดด้านคุณภาพ หรือ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับลูกค้า (customer-specific requirements) สำหรับซัพพลายเออร์และบริษัทคู่ค้าของซัพพลายเออร์ (sub-suppliers) โดยรวมข้อกำหนดตามมาตรฐานคุณภาพสากล (international quality standards) และข้อกำหนดของแชฟฟ์เลอร์ โดยมีเป้าหมายในการมุ่งมั่นและพัฒนาทางคุณภาพต่อไป

ข้อกำหนด ฯ เหล่านี้ คือ พื้นฐานความร่วมมือที่ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตาม

ดังนั้น การลงนามสัญญาควบคุมคุณภาพนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญ

รายละเอียดของข้อกำหนด ฯ และขอบเขตการใช้งาน รวมถึง กรณีที่ต้องทำแม่แบบข้อกำหนดต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานควบคุมคุณภาพ

แสดงให้เห็นถึงความรู้เชิงเทคนิคในปัจจุบันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และอาจมีการปรับปรุงเนื้อได้ หากจำเป็น

สำหรับคำสั่งซื้อหรือโครงการใหม่ ๆ เราคาดหวังว่าจะนำมาตรฐานและข้อกำหนดล่าสุดเหล่านี้ไปปรับใช้หรือมีการใช้มาตรฐานอื่น ตามที่ตกลงเป็นกรณีไป โดยไม่ทำให้ข้อตกลงการรับรองคุณภาพข้างต้นหย่อนยานลงแต่อย่างใด

ข้อกำหนดคุณภาพเหล่านี้ เป็นเอกสารที่ควบคุมด้านคุณภาพและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสมควร สามารถดูเอกสารล่าสุดได้บนเว็บไซต์นี้

การประเมินซัพพลายเออร์

กฎระเบียบทั่วไป ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน หมายถึง การติดตามดูแลคุณภาพของซัพพลายเออร์ ครอบคลุมซัพพลายเออร์ด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการที่เกี่ยวกับการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ปลายทาง ที่ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตาม

Supplier evaluation – Introduction

Supplier evaluation – Calculation

หลักการ | ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ

ข้อกำหนดคุณภาพ สำหรับซัพพลายเออร์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ปลายทาง และกระบวนการผลิตและบริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ซัพพลายเออร์ด้านการบินและอวกาศ | ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ

ข้อตกลงการรับรองคุณภาพกับซัพพลายเออร์ด้านการบินและอวกาศ

S296004 Quality assurance agreement

S296004/A1 Special agreement

โปรดพิจารณาถึงส่วนอื่น ๆ ในข้อตกลงการรับรองคุณภาพที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำกับซัพพลายเออร์ด้านวัสดุผลิตภัณฑ์:

การอนุมัติการแก้ไข/การเปิดตัวสินค้าพิเศษ

S 296001-3 Modification approval/special release

S 296001-3/A1 Request for modification approval/special release

S 296001-3/A2 Checklist for production transfers

กระบวนการรับข้อร้องเรียน

S 296001-4 Complaint processing

S 296001-4/A1 8D-Report

S 296001-4/A1 8D-Report - Sample

กระบวนการส่งเรื่องพิจารณา

S 296001-6 Escalation process

S 296001-6/A1 Escalation process - Status

โปรแกรม

“embedded software” ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพที่บังคับใช้กับซัพพลายเออร์

เครื่องมือ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพ ที่บังคับใช้กับซัพพลายเออร์ ด้านเครื่องมือที่ต้องอิงประเภทงานหรือชิ้นส่วนเครื่องจักร

History of revisions

S 296002 Quality assurance agreement

โปรดพิจารณาถึงส่วนอื่น ๆ ในข้อตกลงการรับรองคุณภาพที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำกับซัพพลายเออร์วัสดุผลิตภัณฑ์:

การอนุมัติการแก้ไข/การเปิดตัวสินค้าพิเศษ

S 296001-3 Modification approval/special release

S 296001-3/A1 Request for modification approval/special release

S 296001-3/A2 Checklist for production transfers

กระบวนการรับข้อร้องเรียน

S 296001-4 Complaint processing

S 296001-4/A1 8D-Report

S 296001-4/A1 8D-Report - Sample

วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพที่บังคับใช้กับซัพพลายเออร์ ด้านวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์และบริการด้านบรรจุภัณฑ์

History of revisions

S 296003 Quality assurance agreement

โปรดพิจารณาถึงส่วนอื่น ๆ ในข้อตกลงการรับรองคุณภาพที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำกับซัพพลายเออร์วัสดุผลิตภัณฑ์:

กระบวนการผลิตและกระบวนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

S 296001-2 Production process and product release procedure

S 296001-2/A1 Part submission warrant

S 296001-2/A2 Inspection report

S 296001-2/A3 Material inspection report

S 296001-2/A4 Substances

การอนุมัติการแก้ไข/การเปิดตัวสินค้าพิเศษ

S 296001-3 Modification approval/special release

S 296001-3/A1 Request for modification approval/special release

S 296001-3/A2 Checklist for production transfers

กระบวนการรับข้อร้องเรียน

S 296001-4 Complaint processing

S 296001-4/A1 8D-Report

S 296001-4/A1 8D-Report - Sample

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ