ค้นหา

ความยั่งยืน

ด้วยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราจะพบกับภารกิจงานด้านความยั่งยืนเพื่อการถ่ายโอนและใช้แนวคิดร่วมกันในระบบห่วงโซ่อุปทาน เราประสานงานกลยุทธ์ของเราและส่งผลให้เกิดเป้าหมายความยั่งยืนเป้าหมาย รวมถึงมาตรการและตัวชี้วัดกับฝ่ายความยั่งยืนของเราและพัฒนาโซลูชั่นที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้า ความมุ่งมั่นของเราของเราคือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่มีความโปร่งใส ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการที่มีมูลค่าเพิ่มจะลดลง และทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของเราได้

จรรยาบรรณทางธุรกิจของซัพพลายเออร์

เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของเราของเรา เราได้กำหนดความต้องการที่สอดคล้องกันสำหรับซัพพลายเออร์ของเราไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของซัพพลายเออร์ เพื่อให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกส่งผ่านไปยังเครือข่ายซัพพลายเออร์ทั้งหมด การยอมรับซัพพลายเออร์ของ แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป จรรยาบรรณทางธุรกิจของซัพพลายเออร์จึงหมายถึงพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมด

จรรยาบรรณทางธุรกิจของซัพพลายเออร์ของ แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป

การประเมินความยั่งยืนด้่วยตัวเอง

เพื่อให้เข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพความยั่งยืนของซัพพลายเออร์ที่กำหนด เราจะใช้แบบสอบถามการประเมินตนเองแบบมาตรฐาน (SAQ) เกี่ยวกับความยั่งยืนจากแนวคิด Drive Sustainability ซัพพลายเออร์ที่ได้รับเลือกเพื่อการนี้ได้รับเชิญผ่าน บริษัท NQC จำกัด เพื่อกรอกแบบสอบถามบนแพลตฟอร์ม SupplierAssurance หากบริษัทของคุณมีการลงทะเบียนไว้แล้วกับบริษัท NQC จำกัด เรามุ่งหวังที่จะได้รับการตอบกลับจากคุณเพื่อให้เราสามารถดู SAQ ของคุณได้

แบบสอบถามการประเมินตนเอง

การประกันซัพพลายเออร์

คำถามที่พบบ่อย - แบบสอบถามการประเมินตนเองเรื่องความยั่งยืนของซัพพลายเออร์ (SAQ)

นโยบายเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

แชฟฟ์เลอร์ ไม่ได้เป็นแหล่งจัดหาแร่ธาตุใดๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้างมูลค่า แต่ทราบว่า แร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ความขัดแย้งนั้นที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น แชฟฟ์เลอต้องการให้ตัวเองและซัพพลายเออร์ทราบว่าทุกผลิตภัณฑ์ของแชฟฟ์เลอร์ปลอดจากแร่ธาตุ ที่ทางพวกเขานำมาใช้โดยตรงหรือโดยอ้อมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเงินในรัฐ หรือที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ที่มีความขัดแย้งหรือมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่

เพื่อป้องกันมิให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ทางแชฟฟ์เลอร์จำเป็นต้องรับผิดชอบในการจัดหาแหล่งที่มาของแร่ธาตุเหล่านี้ในเครือข่ายซัพพลายเออร์ และอ้างอิงถึง "OECD แนวทางการสอบทานธุรกิจสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบการจัดหาแร่ธาตุจากพื้นที่ที่ได้รับจากความขัดแย้งและพื้นที่มีความเสี่ยงสูง" สำหรับข้อกำหนดนี้

นโยบายเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในหลักการบริหารจัดการของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป

นโยบาย EHS (การปกป้องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย) อธิบายหลักการและเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารจัดการ เราช่วยให้บริษัทของเราดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องและประสบความสำเร็จโดยการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีสุขภาพดี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติ และโดยการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน

หลักการดังต่อไปนี้นำไปใช้กับทุกพื้นที่ของ บริษัท ของเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อพนักงาน สังคม และคนรุ่นใหม่ในอนาคต

นโยบาย EHS

เราขอแนะนำให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราและห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา ที่จะดำเนินการตามอย่างสอดคล้องกัน

สารต้องห้ามและต้องแจ้งครอบครอง

ในตารางด้านล่างนี้คุณจะได้พบกับมาตรฐานที่เป็นข้อผูกพันเกี่ยวกับ "สารต้องห้ามและต้องแจ้งครอบครอบ” สำหรับซัพพลายเออร์ที่จัดหาวัสดุเพื่อการผลิตของแชฟฟ์เลอร์ ดังนั้นซัพพลายเออร์ที่ทุกคนจะต้องแจ้งใช้สารต่าง ๆ อย่างเต็มที่และไม่อาจจะจัดหาสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์สำหรับแชฟฟ์เลอร์

S132030-1 สารต้องห้ามและต้องแจ้งครอบครอง

เอกสารที่ใช้บังคับ

S132030-1/เอกสารแนบท้าย ใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตัวอย่างของใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับสารผสม - ใช้ในในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างของใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับชิ้นส่วนที่จัดซื้อ - ใช้ในในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

การปกป้องภูมิอากาศ

นโยบายพลังงานของเราจะอธิบายถึงหลักการของการใช้ทรัพยากรพลังงานที่ต้องรับผิดชอบ นี้ยังรวมถึงการนำระบบการจัดการพลังงานไปใช้งาน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบริษัท

ด้วยมาตรการเหล่านี้ แชฟฟ์เลอร์สนับสนุนเป้าหมายการปกป้องสภาพภูมิอากาศที่ใช้บังคับ และถือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและคนรุ่นอนาคต หลักการดังต่อไปนี้นำไปใช้กับทุกพื้นที่ของบริษัทของเราทั่วโลก และเราจึงแนะนำให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราและห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาที่จะปฏิบัติตามพวกเขาด้วยเช่นกัน

นโยบายพลังงาน

การปกป้องภูมิอากาศมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการปล่อยหรือการสร้างก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สัดส่วนที่สำคัญคือก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ของเราเกิดขึ้นในเครือข่ายอุปทานโดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ Scope 3 (ต้นน้ำ) ดังนั้นเราจึงคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของเราที่จะให้ข้อมูลที่โปร่งใสและเข้าใจในบริบทนี้ ภาพรวมของที่จำเป็นในการคำนวณมาตรฐานของการปล่อยก๊าซเสียปรากฏอยู่ในเอกสารดังต่อไปนี้

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint)

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ