ค้นหา

เอนกประสงค์ แยกเป็นโมดูล และง่ายต่อการเชื่อมต่อ

ProLink เป็นอุปกรณ์ตรวจติดตามสภาพการทำงานหลายช่องสัญญาณ ทำหน้าที่ตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยใช้วิธีการวัดค่าการสั่นสะเทือน

ระบบตรวจติดตามสภาพ ProLink มีดังนี้:

 • แม่แบบสำหรับการตรวจติดตามสภาพตลับลูกปืน มอเตอร์ ห้องเกียร์ พัดลม และปั๊ม ที่ทำให้การกำหนดตั้งค่าทำได้ง่ายขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับรูปทรงเครื่องจักร เช่น ชนิดของลูกปืนที่ติดตั้งและจำนวนของใบพัด เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี
 • โหมดการเรียนรู้ยินยอมให้มีการปรับตั้งค่าขีดเริ่มการแจ้งเตือนเพื่อให้มีการแจ้งเตือนที่เหมาะสมที่สุด
 • ในอนาคต ลูกค้าจะได้รับโอกาสเป็นทางเลือกในการใช้ ConditionAnalyzer ผ่านอินเทอร์เฟซระบบคลาวด์

ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักรในระบบที่ซับซ้อน:

อุตสาหกรรมกระดาษ
การผลิตและการแปรรูปโลหะ
โรงผลิตไฟฟ้า

ประโยชน์ที่คุณสามารถเห็นได้ทันทีคือ

การบูรณาการง่ายและเป็นสากล

ระบบตรวจติดตามสภาพ ProLink มีตัวเลือกเอนกประสงค์สำหรับการบูรณาการเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของคุณสำหรับการกระจายข้อมูลที่วัดได้ และยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เนื่องจากการออกแบบแบบแยกส่วนและปรับสเกลได้

ความโปร่งใสมากขึ้น

โดยการให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสร้างข้อมูลสภาวะการทำงานของเครื่องจักรที่เห็นเป็นภาพได้ ทำให้มีความชัดเจนของข้อมูล

ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรสูงขึ้น

เนื่องจากคุณภาพสัญญาณที่สูง ทำให้ระบบตรวจติดตามสภาพ ProLink เป็นการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และทำให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานสูงสุดเท่าที่จะทำได้

ง่ายสำหรับการใช้งาน

ระบบตรวจติดตามสภาพ ProLink ทำให้การใช้่งานบริการดิจิทัลและโซลูชัน Industry 4.0 ง่ายขึ้น

ลักษณะเฉพาะ

 • การทำงานเริ่มแรกที่ง่าย เนื่องจากการกำหนดตั้งค่าการตรวจติดตามสภาพอัตโนมัติสำหรับเครื่องมาตรฐาน เช่น มอเตอร์ พัดลม และปั๊มน้ำ
 • การกำหนดตั้งค่า การแสดงผลแนวโน้ม และการวิเคราะห์เบื้องต้นจะดำเนินการขึ้นโดยตรงบนอุปกรณ์โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งในตัวและเว็บบราบเซอร์มาตรฐาน
 • ความหลากหลายของตัวเลือกกับโครงสร้างพื้นฐานของคุณโดยใช้อินเทอร์เฟซดิจิทัล (เช่น ÜPCIUA) และโมดูลฟิลด์บัส ทำให้มีระดับความชัดเจนสูงสุด โดยการให้ข้อมูลที่วัดได้ทั้งหมดเกี่ยวกับสภาพของเครื่องจักร เช่น สำหรับการสร้างภาพโรงงานเสมือนของตัวลูกค้าเอง ระบบการวางแผนการบำรุงรักษา และการประกันคุณภาพ

โมดูลและฟังก์ชัน

 • SmartWeb
  • ตัวช่วยการกำหนดตั้งค่า
  • โหมดการเรียนรู้อัตโนมัติ
  • มุมมองข้อมูลการวัดค่า
 • โมดูลการสั่นสะเทือน พร้อมกับการบันทึกข้อมูลความเร็ว:
  • อินพุตสัญญาณ 4 ช่อง
  • อินพุตความเร็ว 2 ช่อง
  • เอาต์พุตสวิตช์ 4 ช่อง
 • โมดูลเพิ่มเติม: ProLink สามารถขยายเพิ่มเติมเพื่อรวมโมดูลการวัดค่าเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
 • การเชื่อมต่อฟิลด์บัส (Field bus): ในเฟสการวางแผน: Profinet และ C-Link IE Field
 • การสื่อสาระบบคลาวด์ Ethernet, OPC UA, MQTT, เว็บเซอร์วิส

การออกแบบแบบโมดูล

แชฟฟ์เลอร์มีข้อเสนอโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ติดตั้งพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์จนถึงบริการดิจิทัล

องค์ประกอบหนึ่งคือระบบเฝ้าตรวจติดตามสภาพ ProLink มีข้อเสนอสำหรับการตั้งค่าที่สมบูรณ์โดยใช้ ConditionAnalyzer ซึ่งเป็นระบบวินิจฉัยการสั่นสะเทือนอัตโนมัติ

บริการเซอร์วิส Prolink CMS และ ConditionAnalyzer สามารถช่วยป้องกันการหยุดเครื่องจักรที่ไม่ได้วางแผนไว้ในอุปกรณ์การผลิตที่สำคัญ เช่น ตะแกรงสั่นสะเทือน ฯลฯ

ตัวเซ็นเซอร์แชฟฟ์เลอร์จะบันทึกการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบนเครื่องจักร ขณะที่ระบบตรวจติดตามสภาพ ProLink จะทำการวิเคราะห์สภาวะการสั่นสะเทือนโดยรวม เช่นเดียวกับการสั่นสะเทือนเฉพาะอุปกรณ์ เช่น ตลับลูกปืน เฟือง ฯลฯ

 • พารามิเตอร์และสถานะการแจ้งเตือนทั้งหมดสามารถส่งไปยังห้องควบคุมและระบบควบคุมเครื่องจักรโดยใช้ OPC UA
 • สภาวะการแจังเตือนยังสามารถส่งพร้อมกันไปยังระบบการวางแผนการบำรุงรักษาผ่าน OPC UA มาตรการบำรุงรักษาที่เหมาะสมสามารถที่จะเริ่มต้นได้จากจุดนี้
 • ต้นทุนที่สูงที่เกิดขึ้นโดยการหยุดทำงานก็จะสามารถป้องกันได้อย่างน่าเชื่อถือ

ศูนย์บริการ

ในศูนย์บริการของเรา มีข้อมูลสำคัญและคำตอบสำหรับคำถามของคุณทั้งหมดเกี่ยวกับทุกด้านของ ProLink CMS ข้อมูลบริการของเราประกอบด้วยตัวอย่างการใช้งานที่สำคัญสำหรับ SmartCheck สำหรับการทำงาน วิดีโออธิบาย เอกสารข้อมูล และคำแนะนำสำหรับการติดตั้งและการใช้งานที่ง่าย

ข้อมูลทั่วไป

ระบบสาธิต ProLink

การฝึกอบรม

 • ProLink/SmartCheck – การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน
 • SmartCheck – การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
 • การวิเคราะห์เครื่องจักรด้วย Detector III / SmartCheck /ProLink

ภาพรวมหลักสูตรและการนัดหมาย

เอกสารทางเทคนิค

ความช่วยเหลือทางเทคนิค

ซอฟต์แวร์ที่เสียค่าบริการ

การให้คำปรึกษาและสัญญา

ติดต่อกับเราเพื่อรับประโยชน์จาก โซลูชัน Industry 4.0 ของเรา

ข้อมูลการติดต่อ

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ