ค้นหา

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาแชฟฟ์เลอร์: การวัดและการตรวจสอบ

ฟีลเลอร์เกจและเกจที่ใช้วัดสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการผลิตบ่าลูกปืนและการติดตั้งลูกปืน

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาแชฟฟ์เลอร์: การวัดและการตรวจสอบ, ฟีลเลอร์เกจ

ฟีลเลอร์เกจ

ฟีลเลอร์เกจถูกนำมาใช้สำหรับการวัดระยะห่างภายในแนวรัศมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตั้งบ่าเพลาทรงเรียวและบนปลอกปรับขนาดเพลาและปลอกสวมเพลา

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาแชฟฟ์เลอร์: การวัดและการตรวจสอบ, เตเปอร์เกจ

เตเปอร์เกจ

เกจการวัดเหล่านี้ถูกใช้เพื่อตรวจสอบบ่าลูกปืนแบบเรียวในโรงงานการผลิต เกจวัดชนิดนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้มั่นใจถึงการเข้ากันอย่างดีระหว่างผิวการติดตั้งของลูกปืนและบ่าลูกปืน เกจมีรุ่นต่างๆ สำหรับมุมเรียวที่แตกต่างกัน

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาแชฟฟ์เลอร์: การวัดและการตรวจสอบ, สแนปเกจ

สแนปเกจ

อุปกรณ์สแนปเกจสามารถใช้เพื่อตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานทรงกระบอกที่อยู่บนเครื่องกลึงได้โดยตรง สแนปเกจยังถูกนำมาใช้ตั้งบนเกจวัดค่าความกลมของลูกปืน MGI21

สแนปเกจยังทำงานเป็นเกจตัวเปรียบเทียบได้อีกด้วย โดยจะมีการตั้งค่าโดยใช้แผ่นชิม โดยสามารถหาค่าที่เบี่ยงเบนออกจากค่าที่ตั้งไว้

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาแชฟฟ์เลอร์: การวัดและการตรวจสอบ, เกจวัดค่าความกลมของลูกปืน

เกจวัดค่าความกลมของลูกปืน

เกจวัดค่าความกลมของลูกปืนสามารถใช้เพื่อตั้งค่าระยะห่างแนวรัศมีหรือค่าพรีโหลดของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ