ค้นหา

การตรวจติดตามสภาพระบบจ่ายสารหล่อลื่น

GreaseCheck

การติดตามสภาพสารหล่อลื่น: GreaseCheck

การติดตามสภาพจาระบีด้วยระบบออนไลน์ช่วยลดการขัดข้องของลูกปืนได้

อายุการใช้งานของสารหล่อลื่นเป็นค่าที่ใช้กำหนดอายุการใช้งานของลูกปืน ตัวเซ็นเซอร์จาระบี GreaseCheck สามารถนำมาใช้สำหรับการตรวจติดตามสภาพตลับลูกปืนที่หล่อลื่นด้วยจาระบี เพื่อใช้ในการตัดสินใจหรือเปลี่ยนใหม่ในเวลาอันสมควรก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น

ประโยชน์ที่คุณได้รับ:

 • ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสภาพของจาระบีที่อยู่ในตลับลูกปืน
 • ไม่จำเป็นต้องสูญเสียจาระบีจากการสุ่มตัวอย่างหรือการวิเคราะห์จาระบี
 • สามารถใช้ข้อมูลในการประสานกับระบบหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ เพื่อจ่ายสารหล่อลื่นเมื่อเครื่องจักรมีการต้องการเติมจารบีซ้ำ
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับจาระบีใหม่และจาระบีที่ใช้แล้ว (ความยั่งยืน)

ข้อมูลการติดต่อ

เหตุผลโดยรวมสำหรับการใช้ GreaseCheck

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับสภาพจาระบีเพื่อทำให้การเติมสารหล่อลื่นได้ดีที่สุด และประหยัดได้ทั้งเวลาและต้นทุนสำหรับการวิเคราะห์จาระบีในสถานที่ติดตั้ง

ความสามารถในการผลิตที่มากขึ้น

จาระบีที่อยู่ในสภาพที่ดีสามารถป้องกันการขัดข้องของตลับลูกปืนได้ 25%

ความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น

ตรวจสอบสภาพจาระบีได้แม้ว่าในเครื่องจักรและโรงงานที่ยากต่อการเข้าถึง โดยไม่สูญเสียปริมาณจาระบีจำนวนมาก

ลักษณะเฉพาะ

 • ระบบตรวจสอบอัตโนมัติแบบไม่ต้องบำรุงรักษา
 • IP 67
 • อินเทอร์เฟซ: อนาล็อก, ดิจิทัล และบัส CAN
 • การตรวจติดตามสภาพการปนเปื้อน ความเป็นเนื้อเดียวกัน และปริมาณน้ำปนเปื้อนในจาระบี
 • การออกแบบขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางหัวตัวตรวจจับ: 5 มม.) เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรได้หลากหลายประเภท
การตรวจติดตามสภาพการจ่ายสารหล่อลื่น: การตรวจสอบเศษจากการสึกหรอ

การตรวจสอบเศษจากการสึกหรอ

ตัวตรวจจับอนุภาคชนิดนี้สามารถใช้เพื่อหาการสึกหรอตั้งแต่ระยะแรกเริ่มในเกียร์อุตสาหกรรมที่มีการรับภาระสูง เศษอนุภาคที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการชำรุดสึกหรอของชิ้นส่วนนั้นจะถูกตรวจพบในน้ำมันล่วงหน้าหลายเดือน การตรวจติดตามสภาพจำนวนอนุภาคในสารหล่อลื่น ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ ตัวตรวจจับอนุภาคถูกติดตั้งมีการติดตั้งในระบบไหลเวียนของสารหล่อลื่น

ลักษณะเครื่องจักรที่มีการติดตั้ง FAG Wear Debris โรงงานสกัดวัตถุดิบ เกียร์แพลนเนอทารีในกังหันลมหรือในระบบผลักดันเรือ

คุณสมบัติของตัวตรวจจับอนุภาคมีดังนี้:
 • การตรวจติดตามสภาพจำนวนอนุภาคในน้ำมัน
 • การหาค่าความแตกต่างของอนุภาค ferrous and non-ferrous metals
 • การจำแนกประเภทของอนุภาคตามขนาด
 • การรวมเข้ากับระบบตรวจติดตามสภาพออนไลน์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอนุภาคและข้อมูลการสั่นสะเทือนได้

ในกรณีที่ระบบตรวจติดตามสภาพน้ำมันและการสั่นสะเทือนถูกรวมเข้าด้วยกัน ความเสียหายของห้องเกียร์ที่มีการหล่อลื่นด้วยน้ำมันหมุนเวียน สามารถตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรกและสามารถหาสาเหตุในส่วนที่เกี่ยวข้องกันได้ ด้วยวิธีการนี้ จึงมีความเป็นไปได้ในการป้องกันการปิดระบบการผลิตหรือความเสียหายซ้ำซ้อน

การตรวจติดตามสภาพการจ่ายสารหล่อลื่น: GreaseCheck

GreaseCheck

เซ็นเซอร์ตรวจจับจาระบีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. และถูกสอดเข้าในเสื้่อลูกปืนให้ใกล้ชิดกับลูกปืนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เซ็นเซอร์ตรวจจับจะมีการวางตำแหน่งในสารหล่อลื่น เซ็นเซอร์ตรวจจับจาระบีนี้จะใช้หลักการทางแสงเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำ ความขุ่น และการสึกหรอเนื่องจากความร้อนและทางกล และอุณหภูมิจาระบี ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังชุดประเมินผล ชุดประเมินผลจะสร้างสัญญาณอนาล็อกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะของจาระบีแก่ผู้ช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ในอดีตที่ผ่านมา ตลับลูกปืนจะมีการเติมจาระบีซ้ำตามอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ปริมาณจาระบีและช่วงเวลาการหล่อลื่นจะถูกคำนวณ หากมีการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับจาระบี การเติมจาระบีซ้ำสามารถทำได้ตามสภาพของจาระบี

เซ็นเซอร์ตรวจจับจาระบีช่วยอำนวยความสะดวกดังนี้:
 • การหล่อลื่นซ้ำตามสภาวะของสภาพสารหล่อลื่น
 • ต้นทุนสารหล่อลื่นที่ลดลง
 • การป้องกันการหยุดทำงานของเครื่องจักที่ไม่ได้วางแผน
 • ต้นทุนการบำรุงรักษาและเครื่องที่ลดลง
 • ต้นทุนอุปกรณ์ที่ลดลง
แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ