ค้นหา

Concept8 และระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ

ตลับลูกปืนจะได้รับปริมาณสารหล่อลื่นที่ถูกต้องได้อัตโนมัติโดยระบบจ่ายสารหล่อลื่นหรือระบบจ่ายสารหล่อลื่น ซึ่งช่วยป้องกันการขัดข้องของตลับลูกปืนที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งจากสาเหตุต่อไปนี้: การหล่อลื่นที่ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง ประมาณ 90% ของตลับลูกปืนทั้งหมดถูกหล่อลื่นด้วยจาระบี การเติมสารหล่อลื่นด้วยปริมาณจาระบีที่ถูกต้องที่ช่วงเวลาที่เหมาะสม จะทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias

ข้อมูลการติดต่อ

ระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ CONCEPT1

CONCEPT1

ระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ CONCEPT1

CONCEPT1 เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเริ่มต้นที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติ อุปกรณ์นี้มีความง่ายต่อการใช้งาน แข็งแรง ผ่านการรับรองมาตรฐาน ATEX และได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันคลาส IP68 ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างกว้างขวาง และมาพร้อมกับจาระบี ARCANOL ประสิทธิภาพสูงของแชฟฟ์เลอร์ที่เติมไว้ล่วงหน้าหรือเป็นอุปกรณ์เปล่าที่สามารถเติมด้วยจาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่นของลูกค้าเองได้หลายครั้ง ซึ่งเป็นการช่วยลดของเสีย ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าบำรุงรักษา

ระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ CONCEPT2

CONCEPT2

ระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ CONCEPT2

ระบบจ่ายสารหล่อลื่นที่เหมาะสำหรับการหล่อลื่นทีละน้อยที่สามารถใช้ได้ทั้งจาระบีหรือน้ำมัน โดยจะมีท่อจ่ายสารหล่อลื่น 2 ท่อที่สามารถควบคุมแยกจากกันได้ โดยช่องทางออกถูกป้อนด้วยปั๊มลูกสูบที่สามารถจ่ายสารหล่อลื่นได้หนึ่งครั้งต่อการทำงาน การทำงานจ่ายสารหล่อลื่นสามารถควบคุมได้ด้วยการตั้งอัตราการจ่ายจาก แรงดันจากปั๊มจากภายใน (ผ่านตัวตั้งเวลาติดตั้งในตัว) หรือจากปั๊มภายนอก (ผ่าน SPS)

กระปุกเติมสารหล่อลื่น (ชุด LC) สามารถจุสารหล่อลื่นได้ 250 ลบ.ซม. อินเทอร์เฟซแบบมัลติฟังก์ชันในตัวใช้ไฟฟ้า 24 VDC ในการทำงานและการสื่อสาร I/O โดยใช้ระบบควบคุมภายนอก สำหรับระบบจ่ายสารหล่อลื่นรุ่นใช้แบตเตอรี่ (ไม่มีอินเทอร์เฟซแบบมัลติฟังก์ชัน) จะเป็นรุ่นทางเลือก

ระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ CONCEPT4

CONCEPT4

ระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ CONCEPT4
ระบบจ่ายสารหล่อลื่นที่เหมาะสำหรับการหล่อลื่นทีละน้อยโดยใช้กับจารบีเป็นหลัก โดยจะมีท่อจ่ายสารหล่อลื่น 4 ท่อที่สามารถควบคุมแยกจากกันเป็นคู่ได้ โดยช่องทางออกถูกป้อนด้วยปั๊มลูกสูบที่สามารถจ่ายสารหล่อลื่นได้หนึ่งครั้งต่อการทำงาน การทำงานจ่ายสารหล่อลื่นสามารถควบคุมการทำงานได้โดยใช้อิมพัลส์ภายนอก (ผ่าน SPS) กระปุกเติมสารหล่อลื่น (ชุด LC) สามารถจุสารหล่อลื่นได้ 400 ลบ.ซม. อินเทอร์เฟซแบบมัลติฟังก์ชันในตัวใช้ไฟฟ้า 24 VDC ในการทำงานและการสื่อสาร I/O โดยใช้ระบบควบคุมภายนอก รุ่นที่ระบุโดยลูกค้าสำหรับ CONCEPT4 จะผลิตขึ้นเป็นอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของลูกค้า เมื่อจำนวนการผลิตขั้นต่ำถูกกำหนดขึ้นมาสำหรับการส่งมอบ การประหยัดต้นทุนโดยรวม (TCO) อย่างเห็นได้ชัดก็สามารถทำได้ (เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวน/แบบของช่องทางออกและขนาดกระปุกเติมสารหล่อลื่น) เฟิร์มแวร์ อุปกรณ์พร้อมตลับจาระบที่ใส่ จะมีการไล่อากาศออกจนหมด (Plug&Play) มาพร้อมกับแพคเกจที่ครบชุดพร้อมท่อจ่ายสารหล่อลื่นที่ติดตามความยาว/เติมสารหล่อลื่นไว้ตามแบรนด์ของลูกค้า และอื่นๆ)

ระบบหล่อลื่นซ้ำอัตโนมัติ CONCEPT8

CONCEPT8

ระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ CONCEPT8
ระบบจ่ายสารหล่อลื่นที่เหมาะสำหรับการหล่อลื่นทีละน้อยที่สามารถใช้ได้ทั้งจาระบีหรือน้ำมัน โดยจะมีท่อจ่ายสารหล่อลื่น 8 ท่อที่สามารถควบคุมแยกจากกันเป็นคู่ได้ โดยช่องทางออกถูกป้อนด้วยปั๊มลูกสูบที่สามารถจ่ายสารหล่อลื่นได้หนึ่งครั้งต่อการทำงาน การทำงานจ่ายสารหล่อลื่นสามารถควบคุมได้ด้วยการตั้งอัตราการจ่ายจากแรงดันจากปั๊มจากภายใน (ผ่านตัวตั้งเวลาติดตั้งในตัว) หรือจากปั๊มภายนอก (ผ่าน SPS) กระปุกเติมสารหล่อลื่น (ชุด LC) สามารถจุสารหล่อลื่นได้ 800 ลบ.ซม. อินเทอร์เฟสแบบมัลติฟังก์ชันที่ใช้การใช้ไฟฟ้า 24 VDC ในการทำงาน และการสื่อสาร I/O โดยใช้ระบบควบคุมสูงกว่า

กระปุกเติมสารหล่อลื่น CONCEPT สำหรับจาระบีทุกประเภท

กระปุกเติมสารหล่อลื่น CONCEPT สำหรับจาระบีทุกประเภท

กระปุกเติมทุกแบบสำหรับระบบจ่ายสารหล่อลื่น CONCEPT มีรุ่นสำหรับกระปุกเติมสารหล่อลื่นเปล่าที่เติมได้ สิ่งนี้หมายความว่าอุปกรณ์ CONCEPT ยังสามารถทำงานโดยใช้จาระบียี่ห้ออื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์จาระบี Arcanol โดยการใช้กระปุกเติมเหล่านี้ (ซึ่งสามารถเติมจาระบีได้สูงสุด 3 ครั้ง) ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณ

กระปุกเติมเหล่านี้สามารถเติมซ้ำได้โดยใช้ปืนอัดจาระบีมาตรฐานหรือหัวแปลงที่ตรงรุ่นกัน หลังจากเติมจาระบีแล้ว กระปุกเติมก็พร้อมใช้งานและสามารถติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ CONCEPT

ศูนย์บริการ

ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติของเราสามารถพบได้ที่ศูนย์บริการของเรา ข้อมูลบริการเหล่านี้ประกอบด้วยตัวอย่างการใช้งานที่สำคัญสำหรับระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ วิดีโออธิบาย เอกสารข้อมูล และคำแนะนำสำหรับการติดตั้งและการใช้งานที่ง่าย

ข้อมูลทั่วไป

เอกสารทางเทคนิค

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน CONCEPT1

BA69-01

วิธีการใช้งาน CONCEPT2

BA39

BA40

วิธีการใช้งาน CONCEPT8

BA36

BA37

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญแชฟฟ์เลอร์

ติดต่อเรา

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ