ค้นหา

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ เตรียมทุ่มงบสร้างศูนย์ปฏิบัติการสุดทันสมัย ที่เมืองเฮอร์โซเกเนารัค ประเทศเยอรมัน

Pressrelease Stage Image
แชฟฟ์เลอร์เตรียมทุ่มงบสร้างศูนย์รวมห้องปฏิบัติการสุดทันสมัย ที่เมืองเฮอร์โซเกเนารัค ภาพ: แชฟฟ์เลอร์

22/02/2021 | Chonburi

  • ฝ่ายธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมของแชฟฟ์เลอร์ เตรียมทุ่มงบสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย และยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (Roadmap 2025)
  • ศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ขนาด 15,000 ตร.ม. ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 15 แห่งที่โชว์ศักยภาพและเทคโนโลยีที่สำคัญของแชฟฟ์เลอร์
  • ก่อสร้างภายใต้แนวคิดอาคารสีเขียว ตามมาตรฐานความยั่งยืน
  • เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของแชฟฟ์เลอร์ และโรงงานในเมืองเมืองเฮอร์โซเกเนารัค

ประเทศเยอมัน บริษัท แชฟฟ์เลอร์ทุ่มงบลงทุน 80 ล้านยูโร เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการในเมืองเฮอร์โซเกเนารัค ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ 5 ปี ที่ประกาศไปเมื่อปีที่แล้ว การลงทุนครั้งนี้ มีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป ในการแสวงหาโอกาสในอนาคตและสร้างความแข็งแรงให้กับโรงงานในเมืองเฮอร์โซเกเนารัค ในฐานะที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ศูนย์ปฎิบัติการแห่งใหม่นี้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการวางแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2566

นย์รวมห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ภายในสำนักงานใหญ่ของแชฟฟ์เลอร์ ในเมืองเฮอร์โซเกเนารัค ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการจำนวน 15 แห่ง ครอบคลุมหลากหลายสายงาน กินพื้นที่ราว 15,000 ตารางเมตร และพนักงานที่ร่วมปฏิบัติงานกว่า 360 คน โดยจะเป็นศูนย์รวมขีดความสามารถและศักยภาพของทางเทคโนโลยีของแชฟฟ์เลอร์ที่สำคัญในสาขาต่างๆ รวมถึง ระบบการวัดค่า การทดสอบ และสอบเทียบ การวิจัยและออกแบบวัสดุ เคมีไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงอายุการใช้งาน จุดแข็ง และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง การมีห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์แห่งใหม่อีกด้วย จุดประสงค์ของการรวมเอาการดำเนินงานดังกล่าวมาไว้ในพื้นที่เดียวกันนั้น ก็เพื่อพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสายงานต่างๆ และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานผ่านการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกัน

“แนวคิดในการสร้างศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่นี้ คือ การบูรณาการเทคโนโลยีสำคัญเข้าไว้ด้วยกันเพื่อการใช้งานแบบข้ามสายงาน ที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งด้านความยั่งยืน ความเป็นกลางทางคาร์บอน และระบบนิเวศด้านพลังงาน” นายยูเว ว้ากเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของแชฟฟ์เลอร์ สำนักงานใหญ่กล่าว พร้อมระบุว่า “ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อก้าวให้ทันเทรนด์ใหม่ๆ ของโลก เช่น ความเป็นกลางทางคาร์บอน ยานยนต์สมัยใหม่ และระบบการทำงานอัตโนมัตินั้น เราจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ เทคโนโลยีวัสดุและพื้นผิว ไปจนถึง เคมีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการดำเนินงาน ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว”

แชฟฟ์เลอร์ ได้วางแผนที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการให้ผู้ใช้บริการจากภายนอกเข้ามาใช้บริการได้ ทั้งในพื้นที่ห้องปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์

“ความเป็นเลิศในการผลิตของเรายังหมายถึง การที่เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าในอนาคต เช่น เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ และพลังงานไฮโดรเจน” นายแอนเดรียส ชิค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระบุ พร้อมเสริมว่า “ในการเสริมสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจนั้น การวิจัยพัฒนาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิตอลของเรามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราพิจารณาและกำหนดทิศทางผลิตภัณฑ์หรือการใช้งาน รวมถึง การผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อการเป็นผู้นำด้านการผลิต”

นอกเหนือจากศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่นี้ ได้สร้างขึ้นจากมาตรฐานใหม่ด้านการควบคุมสภาพอากาศและการลดแรงสั่นสะเทือนในห้องปฏิบัติการ เพื่อระบบการวัดค่าที่มีความละเอียดสูงและเทคโนโลยีอื่นที่มีความอ่อนไหวสูง ส่วนตัวอาคารสร้างขึ้นตามมาตรฐานความยั่งยืนฉบับล่าสุด ภายใต้แนวคิดอาคารสีเขียว ตามมาตรฐานระดับบัตรทองของ DNGB (สภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน) และคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงต้นปี 2567 นี้

ศูนย์รวมห้องปฏิบัติการนี้ เป็นส่วนสำคัญของแผนกลยุทธ์ 5 ปี หรือ Roadmpa 2025 ที่ประกาศไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ระบุถึงรายละเอียดด้านแผนงานของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป ในการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตอย่างยั่งยืน “ศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่นี้ จะทำให้มีการจ้างงานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในหลายสาขาที่กำลังเติบโต ในมุมมองของลูกค้าและพนักงาน ศูนย์ฯ แห่งนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเมืองเฮอร์โซเกเนารัคและพื้นที่โดยรอบ และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศเยอรมนี อันเป็นฐานที่มั่นในดำเนินธุรกิจของเราอีกด้วย” เคลาส์ โรเซ็นเฟลด์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ปกล่าว

ผู้จัดพิมพ์: Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
ประเทศ: ไทย

สื่อที่เกี่ยวข้อง

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal adress:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

แพคเกจ (ข่าวประชาสัมพันธ์+สื่อ)

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ