ซัพพลายเออร์

คุณภาพ

ข้อกำหนดด้านคุณภาพของ Schaeffler Group ต่อซัพพลายเออร์ด้านวัสดุการผลิตรวมอยู่ใน ‘ข้อตกลงการรับประกันคุณภาพกับซัพพลายเออร์ด้านวัสดุการผลิต’ (QAA) ตามมาตรฐานคุณภาพสากล
QAA ฉบับนี้เป็นเอกสารควบคุมและอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ เวอร์ชันที่ถูกต้องของเอกสารแต่ละฉบับมีอยู่ที่เว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุ:

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นมา Schaeffler KG ได้โอนย้ายการดำเนินธุรกิจเกือบทั้งหมดไปยัง Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG.
สิทธิและข้อผูกพันทั้งหมดรวมทั้งข้อตกลงตามสัญญาทั้งหมดที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมกับซัพพลายเออร์ของเรายังคงมีผลระหว่างคู่ค้าของเราและนิติบุคคลใหม่ในฐานะผู้สืบทอดทางกฎหมายของ Schaeffler KG
‘ข้อตกลงการรับประกันคุณภาพกับซัพพลายเออร์ด้านวัสดุการผลิต’ ได้รับการปรับตามชื่อบริษัทใหม่ แต่เนื้อหายังคงเดิม
ในตารางด้านล่าง คุณจะพบประวัติการแก้ไขใหม่พร้อมกับส่วนเพิ่มเติมของการปรับปรุงที่สำคัญที่สุดของการแก้ไขใหม่ล่าสุดตามลำดับ

 
ข้อตกลงการรับประกันคุณภาพกับซัพพลายเออร์ด้านวัสดุการผลิต
เอกสาร เวอร์ชัน ดาวน์โหลด    
History of Revisions 2016/02 DIN A4    
Overall Documentation of Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers 2016/02 DIN A4    
         
เอกสารเดี่ยว เวอร์ชัน ดาวน์โหลด    
S 296001 Quality Assurance Agreement 2012/05 DIN A4    
S 296001 Part 1 Advanced Product Quality Planning 2015/04 DIN A4    
Appendix 1 Product Development Process (PEP) / APQP Suppliers 2015/04 DIN A4    
Appendix 2 Advanced Product Quality Planning - APQP Elements 2015/04 DIN A4    
Appendix 3 APQP Status Report 2015/04 DIN A4    
Appendix 4 Feasibility Confirmation 2015/04 DIN A4    
Appendix 5 Capacity Confirmation 2015/04 DIN A4    
S 296001 Part 2 Production Process and Product Release Procedure 2015/05 DIN A4    
Appendix 1 Part Submission Warrant 2015/05 DIN A4    
Appendix 2 Inspection Report 2015/05 DIN A4    
Appendix 3 Material Inspection Report 2015/05 DIN A4    
Appendix 4 Substances 2015/05 DIN A4    
S 296001 Part 3 Modification Approval / Special Release 2010/07 DIN A4    
Appendix 1 Request for Modification Approval / Special Release 2007/07 DIN A4    
Appendix 2 Checklist for Production Transfers 2010/07 DIN A4    
S 296001 Part 4 Complaint Processing 2008/11 DIN A4    
Appendix 1 8D Report 2011/08 DIN A4    
8D Report Sample 2011/08 DIN A4    
S 296001 Part 6 Escalation Process 2015/09 DIN A4    
Appendix 1 Escalation Process – Status 2015/09 DIN A4    

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ