เงื่อนไขเกี่ยวกับสัญญา

Supplier Code of Conduct

In order to fulfil our own expectations as well as those of our customers, we at Schaeffler address international expectations on the subject of sustainability.

Furthermore, we also include our suppliers in this responsibility. For all new supplier relationships in the future, we therefore regard acknowledgment by the supplier of the Schaeffler Supplier Code of Conduct as a binding principle of a business relationship. For existing business relationships, we require agreement in the framework of a (follow-on) request (Purchasing) to recognise our Supplier Code of Conduct. The supplier can only countermand this by means of a rejection in writing. We wish to point out that, in this case, a purchasing decision will be made and that this may have a negative influence on the supplier assessment.

 
Document Version Download    
Schaeffler Group Corporate Supplier Code of Conduct 2017/11 DIN A4    

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ