ส่วนประกอบ PSG ของ LuK

PSG (กระปุกเกียร์แบบขนาน) เป็นกระปุกเกียร์แบบคลัตช์คู่ เกียร์คู่และเกียร์คี่อยู่แยกกันในตัวเรือนกระปุกเกียร์บนเพลาที่เชื่อมต่อกัน เพลาสองอันนี้จับยึดแยกกันด้วยคลัตช์สองชุดที่ซ้อนกัน เมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์ อันดับแรกจะเข้าเกียร์ที่ต้องการก่อนบนเพลาซึ่งมีคลัตช์ที่ปล่อยอยู่ จากนั้นคลัตช์นี้จะจับอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อีกคลัตช์จะปล่อยอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กัน

คลัตช์คู่นี้อาจเป็นแบบแห้งหรือจุ่มอยู่ในอ่างน้ำมันก็ได้ ขึ้นกับการใช้งาน การกระตุ้นการทำงานสามารถเลือกได้ว่าจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือผ่านระบบควบคุมอิเล็กโทรไฮดรอลิก

ความพึงพอใจในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดพร้อมทั้งการขับขี่ที่สะดวกสบายที่สุด พร้อมกันนั้นคลัตช์คู่ก็ช่วยให้การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของกระปุกเกียร์แบบขนานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ความมีประสิทธิภาพสูงของ PSG ของ LuK ช่วยให้สมรรถนะการขับขี่ล้ำหน้ากว่าระดับของกระปุกเกียร์ธรรมดา การกระตุ้นการทำงานสามารถเลือกได้ว่าจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือผ่านระบบควบคุมอิเล็กโทรไฮดรอลิก การลดความซับซ้อนและต้นทุนพร้อมกับความต้องการพื้นที่ว่างลดลงก็ทำให้กระปุกเกียร์แบบขนานน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก

การควบคุมกระปุกเกียร์ใช้อินเตอร์ล็อคแบบแอ็คทีฟในการเข้าเกียร์และปลดเกียร์ เครื่องยนต์ไร้แปรงสำหรับการใช้งานที่มีความคล่องตัวสูงของอุปกรณ์ในกลุ่ม XSG ของ LuK ให้ความน่าเชื่อถือเป็นเลิศ ในเวลาเดียวกันอุปกรณ์ในกลุ่ม XSG ของ LuK เป็นระบบที่เป็นโมดูล ซึ่งหมายความว่าระบบควบคุมคลัตช์ชนิดเดียวกันสามารถนำมาใช้กับ ASG และ PSG ได้ และสำหรับ PSG ยังสามารถใช้กับคลัตช์คู่ทั้งแบบแห้งและเปียกได้ด้วย

นอกจากส่วนประกอบ XSG แล้ว LuK ยังมีโมดูลซอฟต์แวร์สำหรับการกระตุ้นการทำงานได้ทั้งระบบอีกด้วย ผู้ผลิตรถยนต์สามารถปรับลักษณะการทำงานของทั้งระบบได้โดยผ่านทางซอฟต์แวร์อินเตอร์เฟส

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ