สเตเตอร์แบบบางสุด (Super Slim Stator)

สเตเตอร์แบบบางสุด

ส่วนต่างๆ ในทอร์กคอนเวอร์เตอร์ เช่น วงจรน้ำมัน ล็อคอัพคลัตช์ และแดมเปอร์ ได้ผ่านความพยายามในการปรับปรุงใหม่อย่างมากมายมากว่า 100 ปีที่ผ่านมา วันนี้ ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ที่มีความยาว 80 มม. สามารถนำมาใช้งานทดแทนได้ในขณะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นขนาด 125 มม. อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้ไม่ได้มีผลมากนักต่อสเตเตอร์และคลัตช์ทางเดียว ความยาวตามแนวแกนของสเตเตอร์ยังประมาณเท่าเดิม และในตอนนี้ยังมีอุปสรรคต่อการลดความยาวตามแนวแกนเพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อทำลายอุปสรรคนี้ LuK ได้พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่สองเรื่องด้วยกัน

เรื่องแรก ความยาวของใบพัดถูกลดลงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากใบพัดมีบทบาทสำคัญในการเบนทิศทางน้ำมันในวงจรน้ำมัน ดังนั้นหน้าที่ของใบพัดคือการเพิ่มแรงบิดให้สูงขึ้นจึงยังต้องคงอยู่ ซึ่งทำได้ด้วยการเพิ่มจำนวนใบพัดเป็นสองเท่า ในตอนนี้ใบพัดแต่ละใบจึงรับแรงบิดเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น จึงทำให้สามารถลดความหนาลงได้ด้วย สิ่งนี้ส่งผลให้พื้นที่การไหลของน้ำมันผ่านสเตเตอร์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณใกล้จุดทำงาน กำลังแรงบิดที่จุดทำงานจะดีขึ้น และทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีขึ้น ใบพัดเหล่านี้สามารถผลิตได้ง่ายจากแผ่นโลหะด้วยปั๊มขึ้นรูปสองกระบวนการ การปั๊มขึ้นรูปแต่ละครั้งจะได้ใบพัดจำนวนครึ่งหนึ่ง แล้วนำมาประกอบรอบคลัตช์ทางเดียว

การปรับกระบวนทัศน์ที่สองของ LuK อยู่ในหลักการของคลัตช์ทางเดียว เนื่องจากแผ่นใบพัดเป็นแผ่นโลหะที่พอเหมาะ คลัตช์ทางเดียวจึงสามารถสร้างได้จากส่วนประกอบที่ผ่านกระบวนการปั๊มขึ้นรูปเพิ่มเพียงไม่กี่ส่วนเท่านั้น การที่คลัตช์ชนิดนี้มีความสามารถในการส่งถ่ายแรงบิดสูง เมื่อเทียบกับขนาดตัวมันเอง จึงทำให้สามารถลดความยาวลงได้มาก ซึ่งเป็นส่วนเสริมกับใบพัดที่ออกแบบใหม่ด้วย

กระบวนทัศน์ใหม่เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดชุดสเตเตอร์แบบบางสุด ในการใช้งานครั้งแรก มีการลดความยาวตามแนวแกนลง 60% หรือได้ถึง 18 มม. การที่มีความยาวโดยรวมของคอนเวอร์เตอร์เพียง 80 มม. เท่านั้นถือเป็นความสำเร็จที่มีนัยสำคัญ พื้นที่ว่างนี้สามารถนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งาน ถ้าต้นทุนคือปัจจัยหลัก เราสามารถออกแบบจานลูกสูบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้การเชื่อมต่อแดมเปอร์ได้ง่ายขึ้นด้วย สิ่งนี้ช่วยให้จานลูกสูบบางลง และลดต้นทุนจากเชื่อมยึดชิ้นงานได้ ถ้าความยาวตามแนวแกนคือปัจจัยหลัก พื้นที่ว่างนี้ก็จะลดความยาวลงได้ ถ้าพื้นที่ว่างจำเป็นสำหรับแดมเปอร์ขนาดใหญ่ หรือคลัตช์แผ่นคู่ ก็สามารถใช้สเตเตอร์แบบบางสุดของ LuK ได้!

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ