คลัตช์คู่

คลัตช์คู่แบบมาตรฐาน

คำอธิบาย:

คลัตช์สองชุดสำหรับการขับเคลื่อนและการทำงานของเพลาจ่ายกำลัง (Power take-off, PTO) ในส่วนประกอบเดียวกัน แผ่นกดของคลัตช์ทั้งสองถูกกดบนผิวหน้าโดยไดอะแฟรมสปริงเพียงอันเดียว การปลดคลัตช์เป็นอิสระต่อกัน และแต่ละคลัตช์มีคันโยกสำหรับปลด 3 อัน
รุ่นที่มีสองระัดับ (Two-stage): ลูกปืนคลัตช์อันหนึ่งควบคุมคันโยก 3 อันสำหรับคลัตช์ขับเคลื่อนก่อน ลูกปืนอีกตัวหนึ่งจะควบคุมคันโยกสำหรับตัวขับเคลื่อน PTO การเหยียบแป้นคลัตช์ให้จมครึ่งหนึ่งจะปลดคลัตช์สำหรับขับเคลื่อนเท่านั้น และถ้ากดจมทั้งหมดจะปลดทั้งคลัตช์สำหรับขับเคลื่อนและคลัตช์ PTO
รุ่นที่ทำงานเป็นอิสระต่อกัน: คลัตช์สำหรับขับเคลื่อนและคลัตช์ PTO ทำงานเป็นอิสระต่อกันโดยอาศัยลูกปืนคลัตช์ 2 อันที่มีคันโยกสองอัน

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ