แผ่นคลัตช์

คลัตช์แ้ห้งแบบหลายแผ่น (Multi-disc dry clutch)

คำอธิบาย:

นี่คือคลัตช์แบบแห้งหลายแผ่นที่มีหลักการทำงานเหมือนกับคลัตช์เดี่ยวทุกประการ ในเวลาที่เข้าคลัตช์ ชุดแผ่นคลัตช์หลายแผ่นนี้จะได้รับแรงจากไดอะแฟรมสปริง และทำให้เกิดการส่งผ่านของกำลัง การปลดคลัตช์จะทำโดยการกดซี่ของไดอะแฟรมสปริงผ่านทางลูกปืนคลัตช์

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ