แดมเปอร์เพลาถ่วงดุล (BSD) (Balanceshaft Damper)

แดมเปอร์เพลาถ่วงดุล

ทุกวันนี้เพลาถ่วงดุลถูกนำมาใช้เพิ่มขึ้นเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนในเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ เพลาถ่วงดุลเหล่านี้โดยทั่วไปเป็นแบบขับด้วยโซ่ อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินแบบอัดอากาศ จะก่อให้เกิดการสั่นสะเืทือนอย่างมากในโซ่ขับเหล่านี้ การสั่นสะเืทือนก่อให้เกิดเสียงรบกวนและทำให้มีความเครียดในโซ่สูง ซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งานของโซ่ LuK ได้แก้ไขปัญหานี้และพัฒนาแดมเปอร์เพลาถ่วงดุล (BSD) ชนิดพิเศษขึ้น

แดมเปอร์เพลาถ่วงดุลนี้สามารถอยู่ในพูลเล่ย์ของโซ่ขับเคลื่อนบนเพลาข้อเหวี่ยง และกับพูลเล่ย์ที่ขับเพลาถ่วงดุล ทั้งนี้ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้สามารถติดตั้งกับชิ้นส่วนข้างเดียวได้

ตามหลักการ แดมเปอร์เพลาถ่วงดุลจะประกอบไปด้วยพูลเลย์ของชุดขับโซ่และดุมสวมเพลาซึ่งจะขันสปริงที่ออกแรงยึดชิ้นส่วนทั้งสองได้ สปริงตัวนี้จะกำจัดการสั่นพ้องจากช่วงความเร็วของเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ ในเวลาเดียวกันก็จะมีชิ้นส่วนลดแรงสั่นสะเทือน ที่มีการปรับให้เหมาะกับสภาพการทำงานต่างๆ สิ่งนี้ส่งผลให้ลดความเครียดในโซ่และเส้นทางของตัวปรับความตึงโซ่ได้มากทีเดียว การเกิดเสียงรบกวนก็ลดลงอย่างมากด้วย

แดมเปอร์เพลาถ่วงดุลของ LuK สามารถทำหน้าที่ของตนได้ลำพังอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้ แดมเปอร์ยังมีส่วนช่วยในการปรับลดเสียงรบกวนให้เหมาะสมที่สุด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้สมัยใหม่อีกด้วย

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ